сряда, 23 февруари 2011 г.

Енергйнната същност на човека

Единствено чистите енергии на Любовта и Радостта са способни да накарат човека да сътвори чудеса. Когато човек се радва, когато обича, тогава животът му придобива божествен смисъл.
Множество са енергиите, които поддържат човешкия живот. Дишането и храненето са основните източници на живот и физическа сила на човешкото тяло. Храненето и дишането са плътни, тежки енергии. Те поддържат човешкия организъм на физическо ниво.Но основен източник на жизнена сила и, здраве и дълголетие е духовният мир на човека, който му дарява истинския смисъл на неговото съществуване.
Радостта, Любовта и Мъдростта са трите стълба на извечната философия за смисъла на човешкото съществуване. Вдъхвайки бодрост Вярата, Волята и Надеждата – енегиите на силата на духовността – изграждат целите и пътя в живота. Вярата, Волята и Надеждата превръщат плътните енергии на храненето и дишането в качествено ново състояние, като поставят основите и опорите на щастливия живот.
Когато радостта изпълни всяка клетка на тялото, човек изпитва желанието да я сподели със своите близки и приятели, за да бъдат те също като него радостни и щастливи. Любовта обгръща сърцето и разпръсква своята енергия в човешкото същество. Тази така чиста и тънка енергия дарява на човека чувството на всеотдайност и способност за саможертва в името на доброто на другите, желанието те да бъдат радостни и щастливи.
Мъдростта носи спокойствие и надежда, познание за истината. Мъдростта дава сила за вътрешна организация и концентрация над това, което човек обича и което го радва. Лишеният от мъдрост човек може да се оплете в паяжината на лъжливата Вяра, лъжливата Надежда, а след това те непременно ще пордят у него разрушителна Воля.
Радостта, Любовта и Мъдростта правят от човека „открита космическа система”, открита към Космоса, към Бога и земните същества. Тепърва хората ще дадат имена на тези чисти и силни енергии – дотогава ние ще ги наричаме с простичките и понятни за всички имена: сила на Радостта, Любовта и Мъдростта – сили на Духа.
Радостта, Любовта и Мъдростта – тези нежни и чувствителни енергии са невидимата сила на духа, която поддържа, окриля и вдъхновява човека за истински живот. Без това състояние на духа, без тези енергии той боледува, страда и постоянно изпитва съмнение за смисъла на своето съществуване. Без чистите и възвишени енергии на любовта и радостта човек не е способен да изпита чувството на искрено щастие и всеотдайна радост. Без енергиите на Любовта, Радостта и Мъдростта човекът се превръща в черупка, затворена за истинското възприятие на заобикалящия го свят и своята реализация. Този човек живее, по-точно съществува, благодарение на плътните енергии на храненето и дишането, а те го задушават, пернасищат и невротизират.
Любовта и състраданието, които изпитваме са неизмеримо по-големи от страха за живота ни. Любовта прави чудеса в живота на хората! Животът на човека преминава в дуалност: светлина – тъмнина, топлина – студенина, но за разлика от вампира на здравия човек не са му чужди и други чисти енергии.
Ако възприемете сега не с очите си, а със сърцето си, ако се вслушате в него и потърсите съзвучие с душата си, ако доловите тънките му вибрации, тогава пред вас ще се разкрие неговата истинска същност. Достигайки света по този начин, вече никога няма да пожелаете да се разделите с него, за да се хвърлите отново в бездната на суетата. Едни ще възнегодуват, други ще успеят да отворят очите и душата си, а трети ще останат равнодушни. Всеки по своему, както пожелае.
Всяка работа, физическо занимание или интелектуална дейност безусловно трябва да носят радост. Изискването за удовлетворение от труда е фундаменталната основа за качественото изменение на състоянието, при което определени енергии ще се заменят с други, но вече на по-високо ниво. Когато човек извършва нещо с чувство на всеотдайност и увлечение, той не само работи, но и твори! Тогава не изпитва нито глад, нито жажда – той губи представата за време. Болестите изчезват, а тялото се изпълва с чиста енергия, която прогонва напрежението от душата, което доскоро болезнено я е зядушавало. При това не е важно с какво конкретно се занимавате, главното е душата ви да е спокойна и щастлива от това, което правите. Всеки от нас може да си спомни, че поне веднъж в живота си е бил в това психическо състояние.
Основният биологичен закон казва, че най-напред човек трябва да се погрижи за себе си, а след това за останалите. Този закон е категоричен: Първо аз трябва да живея, а след това мога да давам на другите. Разбира се да помагаш някому, който е в затреднение е прекрасно, така ти самият израстваш духовно, но истинският проблем не е там. Когато един човек все още не е достигнал пълна самореализация и необходимото ниво на своето духовно развитие, а започне да се опитва да помага на другите, по този начин той ограничава, задушава и опустошава хората, които са станали обект на неговите грижи, вместо да им вдъхне сили.
Ако психическата енергия не се насочи към нормалното й предназначение, тогава ще спре нейната еволюция. Чувствата, а не физическата почивка възстановяват психическата енергия. Ако човек съумее правилно да оцени чувствата си, той ще избере най-достойното между тях и това ще бъде Любовта. За укрепване на психическата енергия е необходим огнен порив. Никое разсъждение не е способно да ни дари с огъня, чиято искра се възпламенява от Любовта.
Нека е добър умът ви, а сърцето ви да бъде умно.” С. Маршак
Енергиите на Космоса - Зодиакът и светилата, планетите и звездите, астероидите и метеоритите – със своите енергии щурмуват Земята и всичко съществуващо на нея. Те създават условия за еволюционно развитие в плътния физически свят, но и забавят други. Дават сила на нови образувания или рушат несъвършеното. Антена за тези енергии е човекът, а неговото тяло улавя и най-слабите вибрации на космоса. Обгръщайки се с тях човекът започва да действа. Ето защо по неговите постъпки можем да съдим в какви вибрации живее той, какви стихии и енергийни полета го водят през живота му.
Раждайки се на Земята човек попада във вечно променящия се поток на енергиите, които го водят към неизвестна цел. Тези енергии го управляват, като го „издигат” със своите вълни или „свалят” в мрачните глъбини на страданието и болестите. Те го хвърлят във вихрите на страстите и желанията. Енергиите чертаят линията на съдбата и програмират програмата на живот, като я включват към точния космически часовник.
Когато говорим за потока на космически енергии не трябва да забравяме, че човек също е източник на сили – тези на съзиданието или на разрухата. Космическата сила води и управлява човека, а Божествената наблюдава еволюцията на човешкия дух, неговото духовно и нравствено развитие.
Еволюцията на духа поражда още една, трета сила, силата на самия човек, благодарение на която той управлява събитията и енергиите вътре в себе си. Но често тази трета сила е еднопосочна и работи в полза на разрива между душата и духа, затова някои хора притежават повече душа, а други повече дух. Тази дисхармония влияе еднакво лошо върху здравето му. Кармическата медицина търси и намира причините за болестта в противобоството на човека с „третата сила”, което представлява и основата на нейното философско учение.
Санскритската дума „карма” в нашия език е придобила значението на „закон на възмездието”. Елена Блаватска подчертава: „Кармата е справедлив закон на възмездието”, а Елена Рьорих уточнява: „На нас ни остава само да се удивляваме от точността на везните на кармата”. Според кармическата медицина натрупаните кармични „дългове” се дължат на това, че хората не познават добре своята истинска същност.
Откъс от книгата “ЕНЕРГИЙНИТЕ ВАМПИРИ”
от Александър Александрович

Няма коментари:

Публикуване на коментар