понеделник, 28 февруари 2011 г.

Вибрации на мисълта или Законът на привличането

Законът за ПРИВЛИЧАНЕТО - най-МОЩНИЯТ закон
Всяка мисъл вибрира, всяка мисъл излъчва сигнал и всяка мисъл привлича към себе си съответстващ сигнал.
Ние наричаме този процес Закон на привличането.
Законът за привличането гласи:
Подобните неща се привличат. Можете да гледате на мощния Закон на привличането като на Вселенски управител, който следи за това всички мисли, които съвпадат да се събират.
Разбираш този принцип, когато включиш радиоприемника си и съзнателно
го настроиш на определена станция. Не очакваш музика, която се излъчва на 101 FМ да бъде приета от твоя радиоапарат, ако той е настроен на 98.6 FМ. Разбираш, че честотата на вибрациите трябва да е еднаква и Законът за привличането е съгласен с теб.
Когато преживяването ти те кара да излъчваш вибрации на желание, тогава трябва да намериш начин да се задържиш във вибрационна хармония с това желание, за да получиш неговото проявление.
Към какво насочваш вниманието си?
Всичко към което насочиш вниманието си те кара да излъчиш вибрация, а вибрациите, които излъчваш са твоето искане, което пък е твоята точка на привличане.
Ако има нещо, което желаеш и в момента нямаш, трябва само да насочиш вниманието си към него и според Закона за привличането то ще дойде при теб, защото докато мислиш за предмета или преживяването, което желаеш, ти излъчваш вибрация и тогава, според Закона точно този предмет или преживяване трябва да дойде при теб.
Ако обаче има нещо, което желаеш, което все още не е дошло при теб и ти насочиш вниманието си към факта, че него го няма, тогава Законът за привличането ще продължава да откликва на тази вибрация на нямане и ти ще продължиш да нямаш, онова, което искаш. Такъв е Законът.
Как мога да зная какво привличам към себе си?
Ключът към това да привлечеш нещо, което желаеш в своето преживяване е да постигнеш вибрационна хармония с него. Най-лесният начин да постигнеш вибрационна хармония с онова, което желаеш е да си представиш, че го имаш, да се преструваш, че то вече е част от твоето преживяване и да влееш мислите си към удоволствието от него. Като утвърдиш тези мисли и започнеш често да излъчваш тяхната вибрация, ще си в позиция, от която го допускаш в своето преживяване.
Като обръщаш внимание на онова, което чувстваш, лесно можеш да разбереш дали насочваш вниманието си към онова, което желаеш или към неговото отсъствие. Когато мислите ти вибрационно съвпадат с твоето желание се чувстваш добре - гамата на емоциите ти се състои от задоволство, очакване, нетърпение и радост. Но ако насочваш вниманието си към отсъствието на онова, което желаеш, диапазонът на емоциите ти ще се състои от чувства на песимизъм, притеснение, обезсърча-ване, гняв, несигурност и депресия.
Щом започнеш да осъзнаваш емоциите си, винаги ще знаеш дали допускаш Енергията в своя Съзидателен Процес и никога вече няма да се лъжеш относно причината нещата да се случват по начина, по който се случват. Твоите емоции са чудесна система за напътствие и ако им обръщаш внимание, ще можеш да се насочваш към всичко, което желаеш.
Получаваш това, за което мислиш независимо дали го искаш.
По силата на Вселенския Закон на привличането ти привличаш към себе си есенцията на онова, което преобладава в мислите ти. Ако нещата, които искаш преобладават в мислите ти житейското ти преживяване ги отразява. По същия начин, ако нещата, които не искаш преобладават в мислите ти житейското ти преживяване отразява тях.
Когато мислиш за нещо, ти сякаш планираш бъдещо събитие. Когато си благодарен, ти планираш. Когато се тревожиш, ти планираш. (Тревогата е използване на въображението за създаване на нещо, което не искаш.)
Всяка мисъл, всяка идея, всяко Същество и всяко нещо са изградени от вибрации, и когато съсредоточиш вниманието си върху нещо, дори и за кратък период от време, вибрацията на твоето Същество започва да отразява вибрацията на онова, към което насочваш вниманието си. Колкото повече мислиш за него, толкова повече това, което му е сродно е привлечено към теб. Този процес ще продължава да се усилва до момента, в който излъчиш различна вибрация. И когато го направиш започваш да привличаш неща, които съвпадат с новата вибрация.
Когато разбереш Закона за привличането, никога няма да си изненадан от онова, което се появява в твоето преживяване, защото ще осъзнаваш, че именно ти си го поканил чрез собствения си мисловен процес. Нищо не може да се появи в житейското ти преживяване, без ти да си го поканил с мисълта си.
Лесно е да разбереш този мощен Закон на привличането, защото той няма изключения.. Когато разбереш, че получаваш това, за което мислиш и което е също толкова важно, когато осъзнаваш какво мислиш, тогава си в позиция да упражняваш пълен контрол над собственото си преживяване.
Колко са големи разликите във вибрациите?
Ще ти дадем няколко примера. Има много голяма вибрационна разлика между твоите мисли на това какво харесваш в партньора си и мислите ти за това какво би искал да се промени в него. И връзката ти с твоя партньор отразява без изключение онова, което взема превес в мислите ти. Макар и направено несъзнателно ти буквално си измислил връзката и си я превърнал в реалност.
Желанието ти за по-добро финансово състояние не може да се сбъдне, ако често чувстваш завист към доброто материално положение на съседа си, защото вибрацията на желанието ти и вибрацията на завистта са различни.
Разбирането на вибрационната ти природа ще даде възможност лесно и съзнателно да създаваш собствената си реалност. И с времето и практиката ще откриеш, че всяко желание, което имаш, лесно може да бъде реализирано, защото няма нищо, което не можеш да бъдеш, да правиш или да имаш.
Ти извикваш, вибрационна енергия.
Ти си Съзнание.
Ти си Енергия.
Ти си Вибрация.
Ти си Електричество.
Ти си Творец.
Ти си на Гребена на мисловната вълна.
Ти си този, който най-конкретно, най-активно притег-ля и оползотворява Енергията, която създава светове и която съществува навсякъде в тази вечно еволюираща, вечно разгръщаща се Вселена.
Ти си творчески гений, който се изразява тук в тази времево-пространствена реалност на Гребена на вълната, за да отведе мисълта отвъд онова, което тя някога е била.
Въпреки че отначало може да ти се стори странно, доб-ре ще е да започнеш да приемаш себе си като Вибрационно Същество, защото живееш във Вибрационна Вселена и Законите на Вселената са основани на вибрация.
Когато съзнателно станеш едно цяло с Вселенските закони и започнеш да разбираш защо нещата откликват по начина, по който го правят, всяка неизвестност и объркване ще бъдат заменени от яснота и разбиране. Съмнението и страхът ще се сменят със знание и увереност. На мястото на несигурността ще дойде убеденост, а радостта отново ще се превърне в най-основен елемент от твоето преживяване.
Когато желанията и убежденията ти съвпадат на вибрационно ниво.
Подобните неща се привличат. За да се изпълни напълно твоето желание вибрацията на твоето Същество трябва да съвпада с вибрацията на желаното. Не е възможно да желаеш нещо, да се съсредоточаваш главно върху неговото отсъствие и след това да очакваш да го получиш, защото вибрационната честота на неговото присъствие и вибрационната честота на неговото отсъствие са две съвсем различни честоти. Другояче казано: За да получиш онова, което желаеш, желанията и вярванията ти трябва да съвпадат на вибрационно ниво.
Ето как изглеждат нещата в по-широка перспектива: ти си тук и преживяваш неща, които те карат да идентифицираш, съзнателно или не, личните си предпочитания от своята специфична гледна точка. Когато това се случва Източникът, който те чува и те обича, незабавно откликва на твоята вибрационна молба, независимо от това дали можеш да я изразиш вербално.
Без значение какво искаш и дали го искаш с думи или с бегла представа, молбата ти всеки път, без изключение, бива чута и получава отклик. Когато искаш, винаги ти се дава.
Всичко, Което Е... печели от това, че съществуваш,.
Заради твоя контакт със сегашното ти преживяване, който предизвиква в теб формулирането на конкретни желания и защото Източникът чува и откликва на молбата ти, Вселената, в която сме съсредоточени всички ние се разширява! Колко прекрасно е това!
Сегашната ти времево-пространствена действителност, сегашният начин, по който гледаш на живота- всички неща, които изграждат гледната ти точка - са се развивали в течение на безброй поколения. Не би било възможно да се проследят всички желания, заключения и перспективи, които са довели до уникалната ти гледна точка точно тук и сега. Това, което много искаме да чуеш е, че няма значение какво е предизвикало раждането на твоята перспектива, важното е, че тя съществува. Ти съществуваш, ти мислиш, ти усещаш, ти искаш - и получаваш отклик. И Всичко Което Е печели от твоето съществуване и от твоята гледна точка.
Затова твоята значимост не е под въпрос, поне не за нас. Ние напълно разбираме огромната ти стойност. Ценността ти не е под въпрос. Ние знаем, че ти заслужаваш Енергията, която създава светове да откликва на всяко твое желание. И знаем, че тя го прави, но много от вас, по много причини сами си пречат да получат именно това, което искат.
Преоткрий изкуството да допускаш, естественото си Благополучие.
Искаме да преоткриеш вродената си способност да позволяваш, на Благоденствието на тази Вселена да протича постоянно и без пречка в твоето преживяване. Ние наричаме това умение Изкуството да допускаш. Изкуството да допускаш е изкуството да спреш да се съпротивляваш на Благоденствието, което заслужаваш. Благоденствието, което е естествено, което е твое наследство, твой Първоизточник и твоя същност.
Няма предварителни курсове, които да те подготвят за това, което е представено тук. Тази книга е написана, за да започнеш да получаваш облаги на мястото, където си в момента. Точно сега ти си готов за тази информация, както и тя е готова за теб.
АЗ МОГА

Няма коментари:

Публикуване на коментар