понеделник, 28 февруари 2011 г.

Дървото на Желанията - индийска притча

 В Индия представата, която е създадена за Рая е магическо дърво, изпълняващо желания. Когато някой седне под такова дърво, всяко негово желание се осъществява веднага. И няма никакви ограничения за вида на исканията, нито време за чакане от намислянето на желанието до неговото сбъдване. Всичко става на мига...
Веднъж Човекът, надвит от умората на деня, решил да си почине под едно такова дърво, изпълняващо желанията. Легнал и заспал под сянката му, а когато се събудил, почувствал силен глад. Помислил си тогава:
- Толкова съм гладен! Ако имаше малко храна сега, за да се нахраня...
И тутакси от някъде се появила храна. Сякаш извирала от въздуха. И била невероятно вкусна! Човекът бил толкова гладен, че изобщо не се замислил от къде се е появила тази храна. Веднага я придърпал към себе си и започнал да яде...
Малко по-късно, когато вече бил заситил глада си, Човекът най-после се огледал наоколо. Чувствал се удовлетворен от храната, но в съзнанието му изникнала друга мисъл:
- Ех, сега ако имаше и нещо за пиене...
И тъй като в Рая няма ограничения, нито забрани, пред него веднага се появило прекрасно вино. Лежейки под сянката на дървото и сладостно отпивайки от виното, разхлаждан от свежия полъх на вятъра в Рая, Човекът най-после осъзнал случващото се и започнал да се удивява:
- Какво става всъщност? Спя ли още? Или тук има няколко привидения, които си правят шеги с мен?
И тъй като Дървото изпълнявало абсолютно всички желания, привиденията също се появили. Те били ужасни и отвратително жестоки. Точно такива, каквито Човекът си ги представял. Разтреперил се той от страх и си помислил:
- Сега те сигурно ще ме убият...
И те го убили.

Няма коментари:

Публикуване на коментар