четвъртък, 17 февруари 2011 г.

Мисията на българите в новите времена

Послание предадено на Земята 
на 03 май  2010 00:00 
от Посланник МИРА от Команда Ащар
Българите сте народ, чиято история изобилства от разцвет и упадък на вашата културата. Корените ви идват от далеч, много по-далеч, отколкото се намирате сега и териториално и духовно и генетично. Вечно сте мачкани, живота ви е поставял под високо налягане, достигащо до ръба на оцеляването ви като народ и култура. Известен ви е фактът, че диамантите са най-твърдите, известни до момента на човечеството камъни, които са използвани и като инструменти за обработка.
Структурата на диамантите е придобила своята уникална твърдост, в следствие от високото налягане, приложено при тяхното създаване. Вие, като етническа единица, също сте придобили диамантена твърдост, отпечатана в гените ви, в културата, в манталитета. Способни сте да издържате сами на високите натоварвания на съдбата и за това сте изградили индивидуален подход към живота. Това качество ви помага да напредвате бързо като индивиди в човешките системи на взаимоотношения. Груповата концепция за работа е нещо, което възприемате като индивидуален интерес и тук е мястото да споделя, че много хора по Земята носят това качество в себе си. Отговорността и интересите на групата, ви касаят до там, до където достигат вашите ангажименти в общата работа. За разлика от други народи по Земята, при вас българите, съществува тенденция да забравяте и отричате корените на произхода си. Индивидуалността, за която говоря, при българите е силна в реализирането на личните цели и в повечето пъти, слаба в колективните. Целта на личната индивидуалност, често пъти е склонна и пренебрегва интересите на групата - обществото по разрушителен за всички подход. Българите, поддържате колективното убеждение, че сте "втора ръка" хора, които могат единствено да следват и да копират по-силните на деня. Въпреки, че се гордеете с великите гении и открития, произлезли от вашия род и прославили името на България по всички места на света, често пъти ги премълчавате и дори скривате, и давате път на други, чиито постижения са за уважение, но са чужди. Чуждопоклонничеството е порок, който сте усвоили като втора природа, за да се спасявате от ветровете на времето. Мнозина българи стават силни, благодарение на придобити високи позиции в чужди системи, чиито интереси прокарват в обществото, често с разрушаващи за всички действия и насилие. Тече съревнование, кой ще хване по-добрата кариера в системите на световната властова йерархия и заради постигането на тази индивидуална цел, интересите на обществената система на държавата България, в болшинството от случаите, биват пренебрегвани и продавани, без да се държи сметка за последствията.
Като общество, сте поставени в условия, чиито закони и култура, беше необходимо да се променят и адаптират до голяма степен в новия Европейски и световен ред. Тези промени не са ви първите, нито ще са последните. Съществува исторически факт, който никой не може да отрече. Българите, въпреки гоненията, сте опазили до голяма степен своето историческо и културно наследство от асимилирането му в културите на византийската, османската, по-късно фашистката и съветската империи. През много изпитания са преминали вашите предци, за да можете сега, във времената на кардинални обрати в концепциите на живот за цялата Земя, отново да се наречете българи и да имате собствена древна държава. Случва се така, че вие винаги оцелявате, а други, много по-мощни от вас, са се стопили и останали забравени в историята.
Корените на българите, с които започнах, излизат и извън границите на земното пространство. В древността, много представители на царското съсловие, които са водели българското племе от една победа към друга, са били от смесен произход. Техните тела са съдържали и гени, които идват от много по-висши цивилизации от човешката. Древната религия на българите е свързана с почитането на Слънцето като върховно същество. Така е, защото вие сте свързани с раси, чиито корени идват от светлината. Освен тази истина, българите са оставили част от гена и познанието си и в много други народи и култури по Земята, с които сега, други ви убеждават, че сте врагове и дори ви правят съучастници в насилието към тях. Страданието ви идва от забравата на вашите корени, а тези народи и култури са част от вас. Критериите за интегриране със света, които много общества следват, са предимно икономическите, често налагани и от военна сила. Обединението по културен и духовен принцип, се пренебрегва от така наречените велики сили, тъй като това би довело до промени, в които имперски натроените системи ще загубят контрол над управлението на света. Създава се безлична култура, в която съществува единство на нациите, чрез почитането на материалните ценности, изравняващи и подчиняващи всичи култури в спазването на световно стандартизирани закони за управление на обществата. Вие, като обществена система, отново бяхте присъединени към съюза на западно-европейските държави по икономически, военни и политически критерии.  Центърът, който създава тази глобална култура на забравяне на корените на човешкия произход, също няма собствен дом, за него няма значение какво ще се случва с другите, личния интерес е над всичко и по тази философия, всички които се превръщат в продължители на тази власт, следват и прилагат нейните закони неотклонно.
Всички култури, които са властвали и продължават да правят това и в съвремието, успяват, благодарение на Пазителите си. Шаманите, жреците, маговете, всички те са изпълнители и пазители на по-висши закони, които имат сила над човешките. В древността, владетели са ставали тези, които са притежавали такава сила и способност, други са имали неотменно до себе си посветени, които са ги напътствали. В съвременния свят, вие хората, живеете в реалност, която ви убеждава, че всичко това е единствено част от детските приказки. Културата на външно проявените ценности си има пазители, които са също външно изявени. Масовото съзнание е такова, защото е позволило да бъде поставено и контролирано в границите на логическия ум, приемайки външно налагани концепции за живота като единствено верни и непреходни във времето. Всичко останало е загърнато в мистерията на бъдещето, което дори и съвременната наука, ви убеждава, че трябва да бъде доказвано, без да имате право да вярвате. Науката с тези разбирания на Земята е един от външните пазители на системата, която ви контролира, да следвате здраво логиката на нещата, така както е определено от знаещите, със закони. Половинчатото разбиране на живота, превръща хората от творци, в стадно образование, което прави единствено това, което му се заповядва, че е правилно и законно. Видимото разгръщане на човешката цивилизация по този принцип, води до вътрешно свиване на индивидуално ниво. Получава се криза на духа, който е генераторът на еволюцията. Съвременния прогрес е духовен регрес, чийто най-вероятен краен резултат е разрушение, тъй като не съществува вътрешно преструктуриране на човешкото колективно съзнание, а предимно, експониране на външно научени и утвърдени концепции, поддържани силово с една единствена цел, власт. България, също е подчинена на тайни общества, чиято вътрешна, скрита йерархия от относително посветени, представлява двигателя на целите, които външната власт, изпълнява неосъзнато. Вътрешните пазители отново съществуват, но хората са убеждавани, че това са отминали езически митове.
Центърът на съвременната власт на Земята, произлиза от други места във Вселената, чиито представители, са били изгонени доста по-отдавна. На вашата планета, влиянието им се е разпространило в последната епоха на Атлантида, благодарение на което е потънала на дъното на океана. Човечеството е било програмирано да реже само клонът, на който седи, без това да се отрази на центъра. Йерархичното изграждане на властта в повечето съвременни общества, се разраства и обновява на същия принцип. За изпълнението на една цел в дадено общество, се избират хора, на които се дава достатъчно голяма  власт, за да прокарат съответните скрити интереси. Те биват осигурявани така, че принадлежността им към съответния етнос или култура да нямат повече значение за тях. В обществото се задействат правила, които променят структурата му на принципа на превземането и елиминирането. България вече не разполага със собствена икономика и въпреки, че много от вас живеят по-добре от родителите си в миналото, държавата все още функционира по старите, силови правила. Беше създаден хибрид между социалистическата и капиталистическата системи, който запази властта на представителите на бившия комунистически режим в новия ред. Финансовата ви система е изцяло зависима от световните банкови институции, които са ви задължили да имате валутен резерв при тях, като гаранция за стабилността. От една страна, икономиката ви е преструктурирана и управлявана приоритетно от чужди системи, от друга, финансите на държавата ви, също са им подчинени. Членувате във военни структури, с които преди двадесет години бяхте врагове, а сега сте им подчинени и следвате неотклонно техните интереси. Причината за този резултат е индивидуалността, която притежавате и качествата, която тя е развила у вас.
Българите си имате пазители, които през определен период от време, се появяват между вас, за да ви засилят и коригират посоката на развитие. Благодарение на тяхната мъдрост, все още имате древна държава, която играе своята роля в света. През 19-ти век, между вас се ражда българин с името Петър Дънов. Появява се във времето, когато държавата ви излиза от османското робство и по-късно тук, създава новата школа на Всемирното Бяло Братство. Връзката между Петър Дънов и всичко, което ви разказах дотук, се свежда до факта, че мнозина от вас са се родили като българи, за да внесат в света една напълно нова култура, родена сред вас, във времена на големи промени. За мнозина от вас е известно, че Петър Дънов е Миров Учител. Философията, която проповядва е значима и приложима в световен мащаб. Познанието, което е оставил, ще е необходимо на поколения хора в техния земен път. Слънчевата култура е дадена от децата на светлината и в гените си, вие българите, носите тяхното наследство.
Промените, които е претърпяло обществото ви е умален модел на това, което предстои да се случи и с най-внушителните по сила и размер системи на човешки взаимоотношения. Слънчевата система навлиза в нови измерения и взаимоотношения със съзнанието във Вселената. Намирате се на прага на нов цикъл, в който духовното възприятие за света, предстои да стане водещо за Земята, един свят без граници, с една нова истина, управляван по законите на светлината. Държавата ви изгуби много като материални ценности, а обществото беше лишено от спокойствието, което имаше, за да получи облагите на запада. Намирате се в позицията, в която сте се съгласили на много условия, за да имате просперитет, но бяхте излъгани и сега нямате правата да върнете това, което ви е отнето. Единици от вашето общество, постигнаха желаното благоденствие, за останалите, то се превърна в безкрайна задлъжнялост и житейски страдания. Държавата ви обаче, отново съществува, дори и без това, което е било отнето от българите през последните две десетилетия. Отказахте се от преходните ценности на физическия свят, собственост на българската държава, за да можете с още по-голяма сила да се привържете към тях, вече като подчинени на други. Единици от вас правят това, групата живее последствията. За момент ще се отклоня от тази тема и ще ви запозная с друга, чиято същност беше причината да направя посланието си към българите.
Египетската цивилизация в древността е била създадена от мъдростта и силата на един атлантски Учител, известен на всички с името Тот. Заради своите свръхчовешки качества, бил почитан като Бог Тот, който дарил новата култура с писменост и знания, довели Египет до възход в древността. В тази цивилизация, Слънцето е било издигано в култ, чрез неговото божествено проявление, с името Ра. Много посветени и Учители, са преминали там през школите на мистериите. Ученици, които Петър Дънов събира при себе си в България, в древността също са изучавали скритото познание в Египет.
Петър Дънов е проявения Бог Тот, чрез духа Господен, който се вселява в новия Миров Учител, заедно с духа на Истината и духа на Христос. Трите духа, са проявление на Трите Пътя - мъдростта, истината и любовта.  Владетелят на Трите Пътя, се явява на Земята с културата на светлината, предназначена за новата раса, чиито проявители в българския народ, събира в школата на Всемирното Бяло Братство. Съществували са и други моменти в българската история, в които Неговата сила ви е помагала и напътствала. Основателя на Рилския Манастир, брат Иван е бил високо посветен адепт в Атлантида, който с равната на него по сили и познание жрица на Светлината от онези времена, известна като Петка българска, са запазили духовните корени на българите. Третия посветен адепт и Учител, чиито сили са били изпълнени с духа Господен е бил Боян, наречен Мага. Тяхната сила е създала условията, в които вие българите, сте започнали да използвате новата космическа азбука, която двамата посветени от Солун, Кирил и Методий, получиха от Хермес. За близо хиляда години, съзнанието на българите изминава пътя от долината на Рилския Манастир до върховете, където се намират Седемте рилски езера. Храмът на слънчевата раса е живо проявление на Слънцето, който пулсира с ритъма на Вселената в свещенния танц, наречен Паневритмия.
Преди да се оттегли физически от земния си път, Петър Дънов заявява на свои ученици - " Аз поех девет десети от кармата на българите, оставям на тях останалата една десета част."
Съществува период от живота на новия Миров Учител, когато съжителства в една къща с бъдещия комунистически ръководител на България, Георги Димитров . В тази история се крие смисъла на гореизречените думи. Постоянно повтаряната от мен индивидуалност на българите е пряко свързана с работата на лявото мозъчно полукълбо, чрез което повечето от вас, осъзнават живота външно, логически и това ви подчинява на силна обвързаност с физическия свят. Прочутата твърдоглавост на българите, за която Петър Дънов постоянно говори е изгубената способност в много от вас, да чувате вътрешния си глас на интуицията. Определени сте като най-трудните хора на Земята и ако между вас покълне новата култура, то всички останали народи ще я приемат. Царската власт, която насила покръства българите в каноните на една чужда религиозна институция и избива гръбнака на българския елит - болярите, създава тежка карма за целия народ, прекъсвайки връзката на колективната ви мисъл с живия дух на Тангра, който идва от Слънцето. Тази религия е била връзката ви с вашето космическо семейство и духа и учението на Христос е нейно продължение, а не заместител. Богомилите са тези, които са проповядвали учението на Иисус Христос като вътрешен път, чрез който сте имали възможността да свържете двете учения, чрез истинското познание. Случило се е така, че на българския трон, по това време е властвал българин, който е осъзнавал живота с лявото си мозъчно полукълбо и е подходил логически и най-рационално за неговата власт, приемайки новата религия като укрепване на собствените му индивидуални интереси. За българската държава, това е бил кръст-о-пътя, в който народа, чрез своя владетел е избрал кръста на страданието като своя съдба в следващите близо хиляда години. Цар Борис е бил събирателния образ на мисленето на болшинството от народа и той е направил това, което колективната мисъл на българите е излъчвала като манталитет. Моделът на личния интерес като приоритет пред груповия, в крайна сметка ви разгражда като държава, защото новата институционална вяра ви е обединявала външно, чрез насилствено подчинение, което още повече е засилвало лицемерието и подлостта като качества на личността. Вътрешната връзка с живия дух на българите са носели избрани, чиито земни дни са били посветени на това да възстановят баланса в народа. Посветените адепти, които са се раждали като българи, са приемали каноните на външната християнска религия. Пътя им на посвещение обаче е бил далеч от манастирите и църквите, в дълбоките гори, където са се сливали с познанието на истинския дух на Христос. Така проявяваните и до сега чудеса, са ги превръщали в светии на църковната институция. Като такива, те са отключвали в много хора силна вяра, която ги е свързвала с духа на Христос и следване на вътрешния път на общуване с Него. Страданието ви като поробен народ е било чистилището, в което е трябвало повечето от българите да се върнат отново към себе си, към своите корени.
Петър Дънов, се ражда в семейството на църковен свещенник и така, се обвързва кармично с православната християнска институция. Тази съдбовна свързаност, му дава възможността да се запознае отблизо с идейните убеждения на църквата и методите на тяхното разпространение сред българите. Значителните разминавания между проповедите и делата на мнозина църковни служители и на институцията като цяло, са го направили един от големите критици на православието в онези времена. В своите беседи, Мировия Учител, използва активно библията, разграничавайки се едновременно от каноните на православната институция, които са моделирали съзнанието на българите, поколения наред. Хората, са били мотивирани, да разсъждават и да изследват вътре в себе си писанията, ограждайки своето съзнание със силата на мъдростта - познанието. Петър Дънов, вплита външното учение за Христос, с вижданията на богомилите за неговото вътрешно приложение и живеене. Двата полюса на Христовото учението между българите, постепенно са били събрани в ново духовно разбиране за Христос, което е било проектирано през познанието на изначалната религия на българите - Тангра. Слънцето, като върховно същество и Бог в древността, смятано за Бащата е било обединено и помирено със Синът Христос, в една нова религия, чийто ритуал е изпълнението на свещенния танц Паневритмия, в който хората изпълват формата на Слънцето с духа на Христос. В колективната мисъл на българите, се възстановява връзката с вашето звездно семейство, от което винаги сте били част, този път и чрез въплътения дух на Христос, който е основата на съзнанието на шестата слънчева раса.
В българската държава, по това време, управлява цар Борис 3-ти, името може да е съвпадение за някои, но вашия народ след хиляда годишна история на страдания, отново е бил на кръст-о-път. Този път на вратите на властта е чукала друга идеология, фашистката, която отново е била допусната да властва и да прокарва пътища на расова и етническа дискриминация в колективната ви мисъл. Петър Дънов обхваща със силата си и двама българи, чиито съдби, заедно с неговата, са вървели паралелно като три пътя на потенциално бъдеще за българската държава. Първия е бил Георги Димитров, втория цар Борис 3-ти и третия, самия Миров Учител. Петър Дънов е дал съществен принос за спасението на българските евреи, по време на управлението на цар Борис 3-ти.
Комунистическата идеология по природа е атеистична, отхвърляща духовните вярвания и връзката с по-висше съзнание. Въпреки това, техния символ е петолъчката, видоизменен пентаграм, който има само външни контури. Георги Димитров, като последовател и очертаващ се бъдещ ръководител на комунистическия режим и партия в България, също следва тези принципи, които са подчинени на ума и логическата природа на мозъка. Тази особеност, превръща физическото тяло на човека в център на сътворението и неговата роля като най-висшата в природата, а умът като първоизточник на всички мисли. Учителя Петър Дънов, също преподава учението за пентаграма, но от окултна гледна точка. Разликата тук е, че съществуват пет вътрешни лъча , свързващи върховете. Това са петте вътрешни качества, които са оградени от свещенния принцип, че човек освен физика има и душа и нейната сила, се поражда от изпълнението на една по-висша воля, тази на Бога. Представителите на тези две диаметрално противоположни разбирания, имат житейски допирни точки години наред.
Истина, Правда - справедливост, Любов, Мъдрост и Добродетели. Според Мировия Учител, мъдростта е най-трудния път от всичките пет, при изграждането на живия пентаграм в човека. 
Различните идеологични гледни точки между двамата, са предполагали по-скоро външно отношение на Петър Дънов към Георги Димитров  или по хоризонтала, тъй като вертикалата - духовното отношение е било далечно и противоречиво за убежденията на Георги Димитров. Хоризонталния лъч е този на мъдростта, който Учителя Петър Дънов изгражда като външно отношение. Този лъч е и оградата, защитния кръг, с който символът на комунизма е бил обхванат. Изразено по друг начин, Георги Димитров е приел подсъзнателно качества на Учителя, които съдържат определено знание и окултна сила, което в бъдещ момент ще защити българите и тяхната държава. Благодарение на тази мъдрост, бъдещия комунистически ръководител е оправдан на процеса за подпалването на Райхстага.
Петър Дънов предсказва, че българите ще попаднат под комунистическа диктатура така, както това се е случило в Русия. Една десетата част от българската карма, която е била оставена за народа, са петдесетте години комунистически режим, чийто пръв ръководител е станал Георги Димитров. Оградата на мъдростта, около петолъчката, запазва България като суверенна държава в Съветския блок. Учениците и последователите, които новия Миров Учител оставя в България, като наследство, представляват живия пентаграм, който въпреки гоненията и забраните на ученията на Всемирното Бяло Братство е бил вплетен и вкоренен в колективната ви мисъл и по магичен начин, усилва и до сега мъдростта и щита на народа. Първият от трите потенциални пътя за българите, с най-тежки последици, фашизма е бил прекратен. Втория, комунизма, се е превърнал в настояще за вашия народ. Третия път, чиято философия ви беше дадена от Петър Дънов е бил продължен във Франция, като съдба на българите за по-далечното бъдеще, чрез един от най-доверените му ученици, Михаил Иванов. Познати са ви символите, които обединена Европа използва - петолъчките. Материалните ценности са в основата на нейната съвременна култура, а концепцията й за единство на народите от духовна гледна точка е без вътрешно изградени идеи и защита.
Дойде времето, когато отново ще се върна на първата тема, тази за индивидуализма на българите. В съвременния свят, вие сте възстановили учението за новата слънчева култура в България, държавата ви е член на Европейския съюз, където беше проектиран третия път за бъдещето ви преди петдесет години. Както се изразих, държавата и народа, все още са управлявани от бивши наследници на комунистическия режим, което говори за тяхната атеистична природа и силна привързаност към физическите ценности. Запазените правила на управление, привличат все още бездуховни във властта. Индивидуалността на тези хора е силно подчинена на материалния интерес.
Издигането на България и света като цяло, се осъществява чрез вътрешна самоосъзнатост, чрез която създавате вътрешни взаимоотношения между себе си и живота в светлината. Само така, новата култура на светлината ще се издига на Земята, чрез силата на самосъзнанието, да живеете себе си, без да е необходимо друг да ви направлява. Новия свят е с порядък, в който всеки знае своето предназначение, по божествен замисъл и го изпълнява по отговорен начин за всички. Индивидуализмът в културата на светлината е отговорен към обществото - групата, като следствие на вътрешната осъзнатост за свързаност със Създателя на живота. Способностите за реализирането на този подход, ви дава духа на Христос, а методите за тяхното прилагане, са вложени в ученията на светлината на Всемирното Бяло Братство на Земята.
Може да ви бъде отнето още, но знайте, че от сега нататък, колективния ви дух е по-мощен от всякога и каквото правите в името на светлината, то ще пребъдва, дори и в най-тъмните времена на Земята. Навлизате в нов цикъл, чиято сила ще се изяви напълно след 2022 година. Това ще бъде в следствие на физически промени в начина на приеманата от Земята слънчева светлина. Колективното съзнание на народите, което е подготвено за ускоренията на мисълта в новото време, ще бъде способно да подходи адекватно на навлизащите процеси в живота на Земята и да ги използва за издигането си заедно с планетата ви в новото измерение на живота. В това отношение, вие сте живия щит на Европа, колективната ви мисъл е носител на законите на светлината, а Петър Дънов е вашия Пазител. Както жреците са пазели царя и племето, така и вие като народ по Земята, и вашата държава, сте под Неговата опека.
Неговата воля е светлина и България ще съществува в светлина, Неговото слово е закон и този закон ще следват всички българи. През 2008-ма година, беше напълно активиран светлинния щит над България, който ви се дава като на пълноправни членове в семейството на Галактическата Федерация.
Живота е светлина,
Аз съм посланник Мира, 
член на интергалактическата флотилия с име Ащар
03.05.2010 година

Няма коментари:

Публикуване на коментар