понеделник, 21 февруари 2011 г.

ПЕТ ДРЕВНИ ТИБЕТСКИ РИТУАЛА

Хилядолетия наред тези  магични ритуали, са били пазени в тайна в отдалечени хималайски манастири.
В продължение на хилядолетия, източни­те мистици са твърдяли, че човешкото тяло има седем енергийни центъра, които съответстват на седем ендокринни жлези. Хормоните, изпускани от тези жлези, регулират всички функции на тялото ни.
Основната полза от петте ритуала е, че активират, стимулират и синхронизират въртенето на седемте основни чакри, които се намират в етерното тяло на индивида.
Физическите заболявания, изтощението, остаряването, нервността и тревожността, психическата неуравновесеност и притъпяването на умствените функции и способности се дължат именно на забавянето на скоростта на въртене на чакрите, както и на липсата на синхрон между тях. Петте тибетски ритуала осигуряват средството за предотвратяването на тези проблеми.
Общи указания
Всеки от ритуалите трябва да се изпълнява по 21 пъти и не повече, след което се преминава към следващия ритуал. Като начало, обаче, е добре да се започне с по-малък брой повторения, тъй като всяко пренапрягане би имало обратен на желания ефект.
Всички ритуали са еднакво важни, така че никой от тях не бива да се пропуска. Те трябва, освен това, да се изпълняват в посочената последователност.
Почивайте достатъчно между всяко повторение на даден ритуал. Дишането трябва да бъде дълбоко и ритмично както по време на изпълнението на даден ритуал, така и по време на почивката между две повторения на този ритуал. Почивайте и между изпълнението на всеки два ритуала, като застанете изправени с ръце на хълбоците и няколко пъти вдишате и издишате дълбоко и ритмично. При издишването си представяйте, че, каквото и напрежение да е имало в тялото ви, то изтича от него и вие се чувствате отпуснати и спокойни. При вдишването си представяйте, че се изпълвате с чувство на щастие и благополучие.
За да извлечете максимална полза, изпълнявайте ритуалите всеки ден, като не си позволявате да пропускате повече от един ден на седмица.
Първи ритуал – Eнергията ми тече свободно и отворено
Първият ритуал се изпълнява с цел да се ускори и синхронизира въртенето на чакрите.
Инструкции за изпълнение:
Застанете изправени с вдигнати настрани, успоредно на земята, ръце. Дланите са обърнати надолу. След това се завъртете около оста си в посока отляво надясно (ако сложите на пода часовник с циферблата нагоре, трябва да се въртите по посока на часовниковата му стрелка).
 
Чрез него се осъществява допълнително, още по-голямо стимулиране на чакрите.
Инструкции за изпълнение:
Легнете по гръб на пода, изпънете ръцете до тялото с обърнати към пода длани, като пръстите са събрани. Като вдишвате, вдигнете глава от пода и притиснете брадичката към гърдите. Едновременно с това, като продължавате да вдишвате, повдигнете краката до вертикално положение, без да сгъвате коленете. Ако е възможно, пуснете краката още по-назад над тялото към главата, но не свивайте коленете. След това, като издишвате, спуснете бавно главата и краката с изпънати колене на пода.
Трети ритуал – Отворен съм за красотата на живота
Третият ритуал трябва де се изпълнява веднага след втория.
Инструкции за изпълнение:
Коленичете на пода и изправете тялото. Ръцете са отпуснати надолу, като китките са долепени отстрани на бедрата. Като издишвате, наведете главата напред и притиснете брадичката към гърдите. След това, като вдишвате, внимателно извийте глава възможно най-назад и едновременно с това наклонете тялото назад, огъвайки гръбнака. Докато правите това, опрете се с длани на бедрата. След извиването назад, започнете да издишвате и се върнете към изходното положение.
Указания:
По време на ритуала, вдишвайте и издишвайте дълбоко и докрай.
Четвърти ритуал 
Инструкции за изпълнение:
Седнете на пода с изпънати напред крака и стъпала, раздалечени на ширината на раменете. Горната част на тялото трябва да бъде изправена. Поставете дланите на пода до хълбоците, пръстите да са прибрани и да сочат към пръстите на краката. Като издишвате, наведете главата напред и притиснете брадичката към гърдите. След това, като вдишвате, внимателно извийте глава възможно най-назад и едновременно с това повдигнете тялото така, че коленете ви да се свият на 90˚, а ръцете да останат опънати. Горната част на тялото трябва да образува хоризонтална линия, успоредна на пода, а ръцете и прасците трябва да са перпендикулярни на пода. За няколко мига стегнете всички мускули на тялото си, като при това сдържате дъха си. След това, докато издишвате, се върнете към първоначалния седеж.
Пети ритуал 
 
Инструкции за изпълнение:
Легнете с лице към пода. Поставете дланите си отстрани на гърдите, раздалечени приблизително на ширината на раменете, като пръстите са прибрани и сочат напред. Краката трябва да са изпънати и леко разтворени, като стъпалата са раздалечени приблизително на ширината на раменете, а пръстите са извити, така че да са стъпили на пода. След това изпънете ръце, така че да станат перпендикулярни на пода, а гърбът да се извие като дъга. Главата е изправена и гледа напред. Това е изходното положение. Оттук нататък ръцете и краката трябва да останат изпънати, а дланите и пръстите на краката да не се отлепят от пода и да не променят положението си. След това, като вдишвате, внимателно извийте глава възможно най-назад. После, като продължавате да вдишвате, вдигнете ханша нагоре, докато позата ви стане като обърнато „V”. Едновременно с това наведете брадичката напред и я притиснете към гърдите. За миг напрегнете всичките си мускули, като сдържате дишането си. После, докато издишвате, върнете тялото в изходното положение. Долната част на корема трябва почти да докосва пода, но не съвсем. И отново за миг напрегнете всичките си мускули, като сдържате дишането си.

Упражненията са от книгата на Питър Келдър
„Древната тайна на извора на младостта”

Няма коментари:

Публикуване на коментар