вторник, 8 март 2011 г.

20-те свещенни слънчеви символа на Маите

ХУНАБ-КУ, който е изворът на енергия и информация в Универсума, пулсира и предава информация, координира всичко така, като сърцето координира цялото човешко тяло. Хунаб-Ку се проявява под формата на вълни от информация, светлина и енергия, звук, мисъл. Той расте, разгръща се, ражда Слънца, Звезди, Планети, живи същества със сърца и разум, които чувстват и мислят. Тези живи същества на различни нива на развитие, по-големи или по-малки, съдържат в себе си други още по-малки и така последователно, всички са живи и свързани помежду си. Животът се проявява в природата под формата на цикли, причинени основно от пулсирането на енергията. Енергията, светлината и топлината, излъчени от Слънцето и от Луната, пораждат кръговрата на еволюцията, израстването, съзнанието, живота на всичко съществуващо в Слънчевата система. Маите, както много други култури, са открили, че най-важното в живота е повдигане нивото на жизнената енергия. Те са я наричали ПОА. Става дума за същата енергия, която индусите наричат ПРАНА, а китайците наричат ЧИ. Това е енергията, която движи тялото, емоциите, мислите и води ума към по-високи вибрации - усещане за уважение към всичко съществуващо, към намирането на мир и хармония. Усещането за мир и синхрон с всичко живо увеличава жизнената енергия и отваря съзнанието, позволявайки да се види реалността по по- цялостен начин. Умът започва да работи с много високи нива на енергия, като използва двете полукълба едновременно, влизайки в контакт с други умове по телепатичен начин. Така те се свързват в мрежа, образувайки единен колективен разум, едно хармонично единство. Вътре в една връзка от този тип не съществуват негативни чувства, като омраза и материализъм. 
Количеството енергия, което получаваме от Слънцето, определя основния ритъм в човека - деня. През деня получаваме енергия в изобилие, през нощта много малко, само отразената от Луната. Кин (ден) е основната мерна единица за време на Маите, върху която се основават всички останали мерни единици. Едно число и един ден си съответстват. В зависимост от количеството енергия, получена от Слънцето, всеки ден е различен, защото светлината се движи по различен начин и предизвиква различни усещания, състояния на ума и духа. Това, което различава един ден от друг, е положението на Слънцето и Луната. Количеството на енергията, което те изпращат на Земята, създава различни вибрации и природни процеси. По този начин всеки Кин - ден звучи по различен начин, претворявайки се в песен за цялата Вселена. Ако човекът долавя тази мелодия и влиза в синхрон с нея, с всичко съществуващо, той намира своето щастие и може да постигне, върховни състояния на разума, духа, чувствата, телепатия, лечебни способности, възможност да вижда във времето.

Символите на дните имат поразителен ефект върху начина на мислене и усещане на човека. Те му помагат да подреди своя вътрешен и външен свят, да взема бързи решения и да усеща предстоящите събития. Всяка промяна е предсказуема, а Календарът се превръща в оракул за предсказване на живота. Всеки от двадесетте глифа представя едно състояние на духа.
Това са двадесетте свещенни слънчеви символа на Маите.
Изберете своя, този който най-много ви допада, онзи с който се идентифицирате. Този символ има едно послание от Маите за Вас. Запомнете го, ще ви дадем ключ, за да можете да го интерпретирате. Това е една възможност да обясните и предскажете живота си. Разбирането ще ви даде сила да потърсите своя вътрешен мир, ще ви припомни вашата връзка с Универсума и забравената мъдрост.Това е портата, която може да ви отведе до вашето тяло от светлина. Колкото повече човешки същества се научат да използват своето шесто чувство, толкова по-лесна ще бъде смяната на времената за всички ни.
Тъй като вибрациите на всеки отделен ден, зависят от енергиите на Слънцето и отразеното от Луната, позициите, в които те се намират са много важни. Всеки символ има определен цвят, който съдържа неговото основно значение. На всеки един от двадесетте свещени слънчеви знака отговаря позиция, която показва неговата връзка със Слънчевата енергия.
Червените символи представляват момента на раждане на вътрешната светлина-изтокът.

Черните символи представят момента на трансформацията на вътрешната светлина-запад.
Белите символи представят момента на пречистване на светлината-север.

Жълтите символи са момента на разширяване на светлината-юг.

Освен цветовете, на всеки символ съответства едно число от едно до двадесет, което представя движението на Вселената. Символът избран от вас е най-полезният за този момент от живота ви, но може и да бъде променен ако се променят вашите емоции и мисли, като резултат от задълбочаване върху символа.
В следващите групи символи ще намерите друг ключ за вашия сегашен живот, който ще ви помогне да разгадаете своето бъдеще.

Първата група символи са свързани с първите седем числа. Тук са всички знаци, които показват първия етап от развитието на човека, началото на приключението в лабиринта на живота. Това е времето, когато се овладяват усещания на защита, атака, секс, емоциите и за пръв път се отварят очите на ума.
Втората група от свещени символи отговаря на числата от 8 до 14. Те представляват вторият етап от развитието на човека - времето за умствено развитие, пътят на еволюция на съзнанието, моментът да се срещнем с нашето висше аз, да разпознаем нерационалната страна на Универсума, да изпитаме нашите връзки с останалите, да уважаваме, разбираме, да не съдим, да чувстваме връзката си със Земята и с Бог.
Третата група, свързана с числата от 15 до 20, представя последната стъпка на човешката еволюция, колективният и слънчев разум, единство на съзнанието. Това е момент за слушане мелодията на Земята, за спокойствие, за единственото време, което съществува - настоящето.
Всеки свещен слънчев символ, се свързва с човека, който го е избрал, и носи своето послание за момента в които, се намира. Той осветява вътрешното търсене, помагайки да разбере моментът на промяна, в който се живее.
Номер едно представя единството. Драконът символизира началото, създаването, насочва мислите към себе си. Това е денят на водата.
Две символизира полярността, двете сили, които създават енергията, духът, жизненият цикъл, моментът за контролиране на характера. Това е денят на въздуха.
Три е ритъмът и представя сгъстяването на светлината в материя, моментът за търсене на баланс и мир. Това е денят на тъмнината.
Четири е моментът на израстване на семената, на растенията, които изникват от земята, момент за преодоляване на расизма Това е денят на царевицата.
Пет представя появата на автономността, индивидуалността, която е необходима, за да се излезе на пътя към единството. Това е моментът за преодоляване на негативизма - денят на змията.
Шест представя циклите, равновесието и неравновесието, моментът за разбиране, че животът е повече опитност отколкото край. Това е денят на смъртта.
Седем е разбиране на пределите, мярката, която ни позволява да опознаем Вселената чрез циклите. Това е момент да контролираме сами себе си и да спрем да контролираме другите. Това е денят на ръката.

Осем представя музикалната октава, живота, който се преражда, любовта. Това е моментът да разкрием безкрайната любов - денят на зайчето.
Девет е магическото число на времето, периодичността. Това е моментът за плащане на дълговете - денят на дъжда.
Десет представлява появата на животните, емоционалният живот, вярност, преданост, точност. Това е моментът за контролиране на сексуалността - денят на кучето.
Единадесет символизира нестабилността, която позволява промяната, началото на един по-високо интелигентен живот, момента на съзидателност и творчество. Това е денят на маймуната.
Дванадесет представя появата на човешкият разум, комплексна стабилност, моментът на не отсъждане, и уважение. Това е денят на човека.
Тринадесет представя контрол над инстинктите, началото на висшия аз, небесният пътник. Това е моментът да изискаме уважение - денят на тръстиката.
Четиринадесет е появата на магьосника, ясновидеца, този, който притежава магически способности, по-високо ниво на индивидуално съзнание. Това е моментът да се обединим с другите - денят на ягуара.
Петнадесет символизира връзката на всички умове, колективното съзнание на планетата, моментът да благодарим за всичко, което имаме. Това е денят на орела.
Шестнадесет представя, връзката и контакта с галактическият разум, моментът за контрол над космическата сила. Това е денят на бухала.
Седемнадесет символизира синхрона на човешката интелигентност и тази на планетата, момент за разкриване на лидерството. Това е денят на Земята.
Осемнадесет символизира пречистването, големият огледален салон, вътрешната трансформация, осъзнаване, момента за оценяване чистотата на мислите. Това е денят на ножа.
Деветнадесет представя бурята в момента на промяна, Слънцето, облака, гръмотевицата, момента да повярваме в своята мисия. Това е денят на бурята.
Двадесет символизира слънчевият разум, мъдростта, цялата галактика, и възможността да създадем нов цикъл, но на едно по-високо ниво, по-хармонично, моментът е да служим на другите. Това е денят на господаря, благородника.
Помнете вашия слънчев знак, работете с него всекидневно, и той ще ви отвори много врати.
Страхът, омразата, нетолерантността, създават ниски вибрации.
Любовта, разбирателството, уважението към всичко съществуващо предизвиква високи вибрации.
Поведението на човека може да увеличи или намали неговата вътрешна енергия.
По-малко вътрешна енергия довежда до повече депресия и тъмнина, а повече вътрешна енергия, повече мир и щастие.
Това е своеобразна проверката на резултата от човешкото поведение, след която и да е постъпка, която позволява да се разбере дали тя е послужила за повишаване или намаляване на жизнената енергия.
Ако човек е нарушил своят вътрешен мир, значи е действал без респект към другите, може би несъзнателно, намалявайки своята вътрешна енергия и предизвиквайки едно състояние на ниска вибрация.
Ако човек се чуства добре, значи е действал с разбиране, уважение, оценявайки събитието, като една възможност да опознае живота.
Това значи, че е постъпил мъдро, увеличавайки своята витална енергия, и създавайки едно състояние на висока вибрация.

Няма коментари:

Публикуване на коментар