вторник, 8 март 2011 г.

Нумерологичен анализ на България. Българин да се наричам

Знакът на Българина
Какво казват числата за българското минало, настояще и бъдеще?
Според индуските мъдреци звукът е източник на всичко съществуващо. Той е най-тънката от всички форми, в която енергията се е намирала до началото на сътворението. Има 52 начина, по които звукът пребивава в проявен вид. 
С развитието на човешкия организъм тези звуци се локализират в чакрите - центровете на психическа енергия. Преминавайки през 7 нива, от фино към най-грубо, от неизменната божествена енергия се ражда материята. Така цялото Битие протича от първия най-прост звук та до последния.
Всяка буква има число, съответствуващо на нейното място в азбуката. Ако вземем за илюстрация последната буква от българската азбука я, тя има числена стойност 30 (защото е 30-та поред). Преди деветосептемврийската правописна реформа я = 31, тъй като е била 31 - та буква поред. Гръцките и еврейските букви са с по-различни числени значения, но пак свързани с поредния им номер.
Между множеството съотношения на числата особено важни са три нумерологични индикатора:
- число на съдбата, равно на сбора от числените стойности на всички букви в пълното име;
- число на подсъзнанието, показващо липсващите букви в името и съответно кармичните уроци, които остава да бъдат научени;
- число на земното съществуване във времето и пространството.
В следосвобожденската си история нашата страна се е наричала Княжество България, Царство България, Народна република, Република. Имат ли отражение върху народната съдба промените в името ?
I. Княжество България (1878-1908)
число на съдбата = 227
земно = 360
кармично = 9 ( т.е. в името са налице всички числа от 1 до 9)
Цифрата 9 говори, че страната ни в този период няма кармични дългове, които да я спъват, изплатени са. 9 е число на възкресението. В деветте според Учителя човек оживява и възкръсва. България се е събудила за живот след 5 века небитие.
360 е число на победата. В индийската нумерология символът на 360 е ножница на меч. Тълкувание на символа: чрез сила и убеденост в своята правота се стига нависоко. Числото 227 означава отбрана, показва големи възможности, предпазлив дух, да бъдеш вечно нащрек.
Например, Сръбско-българската война през 1885 г. се развива съгласно значенията на тези числа:
360 - победоносна за България
227 – отбранителна
9 - българската армия като че не е новосформирана, а е възкръсналата войска
на Първото и Второто българско царство, с вековни традиции.
Питагорейците определят числото 360 като число на растежа. За три десетилетия след Освобождението България бележи изключителен растеж, натрупва немалък икономически потенциал. Трикратно се увеличават търговският оборот, дължината на ж.п. линиите и шосейната мрежа, броят на пощенските станции. Истинско икономическо чудо е развитието на страната ни през първото десетилетие на 20-ти век. Индустриалните предприятия от 293 на брой стават 740.
В продължение на 30 години, с изключение на 1897-1900, националното стопанство не познава сериозни кризи.
Вярата в прогреса, в придобиването на пари, знания, сила е обща за 19-ти век. В „Златна книга на дарителите” са отпечатани през 1907 г. биографиите на 107 български родолюбци, които са завещали част или всичко, що са спечелили, за народната просвета. 360 е число на думата просвещение (по еврейски хаскала), а 227 е число на благословение. Възрожденският ентусиазъм и най-добрите надежди за общото благо правят Княжество България благословена страна.
II. Царство България
число на съдбата =199
земно число = 303
подсъзнателно число = 8 (едно число липсва в името - 7, съответствуващо на буквите ж, п или ш)
Колкото и да учудват и радват промените през периода 1878-1908 г., те не могат да бъдат други, освен външни. Под повърхността всичко е в полудиво състояние. Царското достойнство на владетеля не подхожда на поданиците, които той сам нарича „цървуланковци”. Д-р И. Селимински (1798-1877 г.), посещавайки родния Сливен, намира, че народът, благодарение на добрия климат, е здрав, пъргав, работлив, остроумен, но безграмотен. „Природните дарби могат и без всякакво школуване да помогнат на един селянин да се издигне над своите съселяни; но за да стане талантът държавен мъж, писател, духовник, финансист, военен или индустриалец, не стига голият природен дар. Потребно е дълго и целесъобразно възпитание и много разходи.”
Изкуството и културата, които българите виждат в други страни у тях очевидно са в недостиг. Това ги кара да чувстват в положението си нещо неистинско. Символът на съдбовното число на Царство България – 199, е карнавалната маска и означава подражание, артистичност, неискреност. 199 значи слънчево затъмнение, което предвещава зло, а също - жертви. Фалшивите великодържавни амбиции доведоха до най-големите злини - войните.
Страданията чистят всичко излишно и внасят дълбочина. Ако цар Фердинанд вкара богатите българи в Европа, то при цар Борис приобщаването към европейската култура се задълбочи и обхвана средната класа - образованите хора в градовете. Числото 303 дава прецизност, точност, много знания, праволинейност - характерни за хората на изкуството и науката от царския период в новата ни история. Тези качества бяха изгубени след 1944 г., което, в частност, се прояви в обедняването на езика и мисълта на писателите. Архитектурата и качеството на строителството преди Втората световна война също са на по-високо равнище, отколкото в последвалите периоди, въпреки, че би следвало да е обратно.
Сборът на буквите в името България по старата азбука прави 103 - число на плодовитостта. Образът му е голям дъб с широко разперени клони, в които птиците пеят. Около него никнат нови дървета, което символизира закрила, дадена на други - спасението на българските евреи.
С промяната в правописа буквата я вместо 31 има вече стойност 30 и затова България = 102. Сто и две е число на затлачването - като параход, заседнал върху пясъка на нисък бряг. Изразява възможност от съдбовна грешка и скрити пречки. Учителя е предупреждавал, че ако се изхвърли от употреба буквата на т.н. двойна ятова гласна - Ý, българите ще закъсат (което и стана).
III. Народна Република България
Подсъзнателно число 9:
В резултат на многото войни вибрациите, тонусът се понижават. Затова значението на девятката след 1946 г. е съвсем различно от значението й в първия следосвобожденски период на оптимизъм и надежди за бъдещето. При социализма българинът е доста отегчен от живота Има чувството, че всичко му е известно и го е правил най-малко по веднъж. Склонен е да философства и да се примирява. Прекалено е безличен, за да бъде интересен. Приема да му се налага чуждо мнение. Има нагласа на критик, интересува се от много неща, но повърхностно.
Сборът от числата на елементите вода, огън, земя = 339. Означава затворен, отбраняващ се дух, егоизъм, прекалена грижа към себе си. 339 значи също царстване, лична власт. То обяснява защо семейно-монархическата форма на управление на Тодор Живков се приемаше като нещо естествено от народа, управляващата класа, че дори и в чужбина.
Сборът от всички букви (число на съдбата) = 263. Образът, който дава това число, е лице на шут със смешни украшения и разчорлени коси. Означава безредие, ексцентричност, дух, отдаден на вятърничави проекти. Да си припомним ломските ямки, мултипликационния подход, възродителния процес. Лъжите и шутовщината, растейки прогресивно, доведоха до безизходица - така наречения мораториум.
IV. Република България
Съдбата или Истината - границата, до която е разрешено да достигне гражданинът на РБ, е 196. Съгласно Кабалата 196 хиляди са всичките възможни светове, които Бог носи под мишницата си, включително този свят и бъдещия. Това е число на алтернативата. Българинът трябва да избира между две взаимно изключващи се решения: мистично-духовно развитие или затъване в материалните проблеми.
За момента като че ли, избираме втория вариант. Идеал на обществото са бизнесменът и правенето на пари. Извличаме квадратен корен от съдбата си: 196 = 14 х 14. В тибетската нумерология 14 значи бизнес. При нисши вибрации 196 означава дребнав характер.
Земното ни съществуване (под знака на числото 298) е белязано от непостоянство. Неспособни сме да овладеем страстите си, проявяваме разсипничество.
До трагедия вероятно няма да се стигне, защото българинът умее без усилия, по околни пътища да получи онова, което иска.
Това се дължи на източната зодия Овца, определяща нашия национален характер. Броят на буквите в името посочва качеството, а България се състои от 8 букви; следователно българинът проявява качествата на 8-мата зодия - на овцата.
Овцата е кротка и добродушна, с топло и нежно сърце. Има чувство за справедливост, но е снизходителна и умее да прощава. В нея е силно развита синовната привързаност. В любовта е повърхностна и непостоянна. Подхожда и партньор, който би я защитавал.
Овцата търси покровителството на по-силните от нея. Плува по течението, бои се от препятствия и оставя на други правото да вземат решение. Първокласен член на отбора, но няма инициативност и не може да бъде водач. Желае да бъде покровителствана и лесно се оставя да бъде използвана, макар да е експерт по използвачество. Без колебание би станала паразит. Овцата е песимистична и неспокойна, лесно губи практичността си и се крие в собствените си фантазии, става ексцентрична. странна, разиграва театър.
Цирковите животни са дресирани да изпълняват различни номера. Подобно на тях, всеки човек си има свой „номер”, чрез който се справя повече или по-малко успешно, в живота. „Номерът” на българската овца е: срещне ли трудност, да се крие в ъгъла - слабостта и действува обезоръжаващо на противника.
Любопитно е да се види дали тази тактика ще има успех в Европа. Съдбата на АЕЦ  Козлодуй ще покаже.
Нормално е резултатите ни все да се разминават с очакванията. При съдба = 196 друго едва ли е възможно. Летвата на числото 196 е високо вдигната и се искат големи усилия за да се прескочи.
Дори библейският ни прародител Авраам не е доживял определените му 196 години ( равни на 4 юбилея по 49 г. ), а умрял преждевременно на 75 г., за да не стане свидетел на лошото поведение на внука си Исав. Бог му спестил това огорчение.
Заключение
„В началото Бог създаде небесата и земята”. Сборът от числата на еврейските думи небеса = 390 и земя = 291 прави 681 - година на създаване на Българската държава. Следва, че България е небесна, райска земя. Милата ни родина наистина е земен рай.
Колкото по-големи са Божиите обещания, толкова по-решителна трябва да е нашата промяна за да можем да приемем, вместим и задържим благата. От егоисти, каквито сме създадени, се иска да станем същества на Любовта. А човек изобщо не се променя или малко. Сестра Мария Тодорова свидетелства, че и ученици в най-голяма близост до Учителя не са се променили.
Очевидно съдбата, Истината, която очаква българския народ, е твърде хубава и лесно не може да се постигне. Числото на народната ни съдба - 196 е равно на сбора от буквите на еврейската дума асис - вино. Метафорически виното символизира всичко прекрасно и възвишено - Светото писание, Йерусалим, Месията, праведниците.
Учителят е казал , че щастливо число за българина е 31. Значението на 31 в китайската И Цзин - Книга на промените е напрежение. Животът на българина е като в тенджера под налягане. Сатурн и Марс бият с камшик дебелите български глави за да се посмекчат и развият центъра на религиозността - връзката с Бога. Съдбата нз България ще се изпълни, дори да останат в нея само 300 000 способни и желаещи да приемат Любовта, Бога.

Няма коментари:

Публикуване на коментар