сряда, 9 март 2011 г.

Основните времеви единици в 13 Лунния календар и Цолкин

Каледарът не се налага със закон. Той е въпрос на избор, който може да бъде и напълно личен. Само че отделният човек има твърде малко полза от свой собствен календар, тъй като основното предназначение на това „изобретение” е да синхронизира от една страна биологичните ритми на отделните индивиди с тези на природата (т.е. Земята), а от друга - хората помежду им. Календарът е нужен на всяко формирано общество, за да може то да функционира по някакви времеви параметри. Календарът трябва да бъде адекватен с нуждите на това общество, както и да улеснява неговото развитие като единен организъм.
На този етап, Грегорианският календар, с неговите неравномерни ритми, изчислени от астрономи с вече отживяло познание за Земята и Вселената, е по-скоро объркващ. Той е една програма, която, освен, че е изцяло извън контекста на природните и вселенски ритми, създава предпоставка за усложниения във всяка една област от нашето ежедневие – от счетоводството и финансовите операции до личния живот.
От астрономическа гледна точка, Грегорианският календар взима под внимание единствено Слънцето, а Луната, която е от изключително значение за нашите биоритми, както и за всички природни процеси на планетата, е напълно пренебрегната.
13-Лунният календар отразява движението както на Луната около Земята и оста си, така и това на Земята около Слънцето. Освен това, той е една опростена матрица, при която всички месеци имат равен брой дни – 28 - и Силио, например, винаги е 7-ми, 14-ти, 21-ви и 28-ми ден и така създаданият от него ритъм на вибрация е равномерен. Както човешкото сърце работи добре, ако пулсът е равномерен, така и календарът, по който се движим трябва да бъде ритмичен. Грегорианският календар е като постоянно напрежение, което води до аритмия в пулса на един глобален организъм – човечеството.
Що се отнася до Цолкина, той допринася за връзката на нашата планета, Земя, и Слънцето с центъра на Галактиката. Той е едно средство за синхронизация на по-високо ниво. Неговата честота на трептене, 13:20, се създава от 260-те пермутации на 13-те тона и 20-те кина – основните съставни единици на Цолкина. Тази честота на вибрация е в синхрон с ритмите на Вселената и на този етап, той е напълно достатъчно средство за синхронизиране между хората, които постепенно формират новото Свръх Съзнание.
13:20 е честота на вибрация, която е била използвана на тази планета в продължение на 6000 години преди началото на Цикъла на Историята, който започва около 3113 г. преди нулевата година. Това е било стандартна мярка - част от механизмите за отмерване на време в Индия, Китай и Южна Америка. Келтите, наследници на древните Друиди, са използвали календар на Дърветата, който също се е състоял от 13 луни по 28 дни. 13-месечни са календарите и на всички останали древни цивилизации като Есени, Египтяни, Полинезийци, Маи, Инки, Лакоти, Чероки и Хазари. Някои от тези народи използват древните календари и до днес.
13 - Лунният календар, в синхрон с глактическия модул, Цолкин, образува една балансирана и хармонична система за отмерване на времето. Числото 13 е основното обединяващо звено, но не и единствено. При по-задълбочен анализ могат да бъдат открити финните математически съотношения, които обединяват двата календара.
13 Луни х 28 дни = 364 дни + 1 Ден Извън Времето
28 дни са: 
1. Приблизителният биологичен цикъл (цикъл на зачеване) при жената.
2. Приблизително периода, в който Луната прави един пълен кръг около Земята и едно пълно завъртане около оста си.
3. Хармоничен модул от точно 4 седимци, които се повтарят 13 пъти за една година и се равняват на 52 седмици или 365 без един ден.
260 дни (1 Цолкин) са приблизително 9 месеца - периодът на човешкото формиране от зачеване до раждане. 
Цолкин представлява един период от 260 дни/кин, който се дели на различни по-малки подцикли. Най-основно, той е комбинация от 13 тона (тонове на творение) и 20 знака (наричани още печати или кин; на английски - seal, kin, gpyph). 13-те тона и 20-те знака се сменят всеки ден, като се комбинират, докато не се изчерпят всичките 260 комбинации.
1 Цолкин представлява една Галактическа година на Маите.
Другите елементи, които формират Цолкина, са 5-те цвята, от които червен, бял, син и жълт (в тази последователност) са основни, а зеленият цвят принадлежи на преходните, портални дни и периоди.

Няма коментари:

Публикуване на коментар