понеделник, 7 март 2011 г.

Болестните картини и тяхното значение

Инфекция - овеществен конфликт
Който е склонен към възпаления, се опитва да избягва конфликти. При инфекциозно заболяване човек трябва да си постави следните въпроси:
1.  Кой конфликт в живота си не забелязвам?
2.  Кой конфликт избягвам?
3.  Кой конфликт не си признавам?
За да открие смисъла на конфликта, човек би трябвало да вземе под внимание символиката на засегна­тия орган.
Алергия - овеществена агресивност
Алергичният трябва да си постави следните въп­роси:
1. Защо не търпя своята агресивност в съзнанието, а я карам да действа в тялото?
2. От кои сфери на живота толкова много се стра­хувам, че ги избягвам?
3. Към кои теми насочват (навеждат) моите алергени?
4. Сексуалност, нагон, агресия, размножаване, мръ­сотия в смисъл на тъмните сфери на живота.
5. Как използвам своята алергия, за да манипулирам с нея заобикалящата ме среда?
6. Как стои въпросът с моята любов: със способ­ността ми да допускам до себе си?
Дишане - асимилирам живота
При заболявания, които са свързани с дишането, чо­век е длъжен да си постави следните въпроси:
1.  Какво кара дъха ми да секва?
2.  Какво не искам да приема?
3.  От какво не искам да се лиша?
4.  С ккво не искам да влизам в контакт?
5.  Страхувам ли се да направя крачка към нова сво­бода?

Астма 

Въпроси, които астматикът трябва да си постави: 

1.  В кои сфери искам да вземам, без да давам?

2.  Мога ли съзнателно да призная своята агресивност и какви възможности имам да я проявя?
3.  Как се справям с конфликта „доминиране/незначи­телност”?
4.  Кои сфери от живота подценявам и отблъсквам? Мога ли да почувствам нещо от страха, който се е окопал зад моята ценностна система?
Кои сфери от живота се опитвам да отбягвам, кои смятам за мръсни, низки, неблагородни? Не забравяйте! Винаги, когато се почувствате натясно - това е страх! Единственото средст­во срещу страха е разширяването. Разширение ще постигнете, като допуснете до себе си онова, ко­ето сте отбягвали. 
Стомашни и храносмилателни смущения
При храносмилателни страдания и смущения човек би трябвало да си постави следните въпроси:
1.  Какво не мога или не искам да преглътна?
2.  Преглъщам ли нещо навътре в себе си?
3.  Как се справям със своите чувства?
4.  Защо съм кисел?
5.  Как се справям със своята агресивност?
6.  До каква степен избягвам конфликтите?
7.  Съществува ли у мен потиснат копнеж към безконфликтния рай на детството, в който да бъда само обичан и да се полагат грижи за мен, така че да не е необходимо да се разкъсвам сам?
Заболявания на черния дроб
 Който има болен черен дроб би трябвало да си постави следните въпроси:
1.  В кои сфери съм загубил способността за правилна преценка и оценка?
2.  Къде не мога вече да правя разлива между това, което ми понася, и онова, което е „отровно” за мен?
3.  В какво превалявам, в коя област искам твърде много (мания за величие), къде се разпростирам в безмерното?
4.  Интересувам ли се от сферата на religio, от мо­ята обратна връзка с първопричината, или множеството ми пречи да погледна и към единично­то. Не достигат ли мирогледните теми в моя живот?
5.  Липсва ли ми доверие?
Очни заболявания
Който има проблеми с очите или със зрението, на първо място би трябвало за един ден да свали своите очила (или контактни лещи) и да изживее така създадената правдива, истинска жизнена ситуация и би трябвало да проучите следните въпроси:
1.  Какво не искам да виждам?
2.  Моята субективност пречи ли на самопознанието ми?
3.  Пропускам ли да опознавам себе си чрез събития­та, които се случват около мен?
4.  Използвам ли способността си да виждам за по-дълбоко прозрение?
5.  Страхувам ли се да виждам проблемите в тяхната острота?
6.  Мога ли изобщо да понасям да виждам нещата такива, каквито са?
7. Към коя сфера от моето специфично битие не ми се иска да поглеждам?
Ушни заболявания
Който има проблеми с ушите, или със слуха, най-добре е да си постави тези въпроси:
1.  Защо не съм готов да изслушам някого?
2.  Кого или какво не искам да слушам?
3.   Уравновесени ли са у мене двата полюса - егоцентризъм и смирение?
Главоболие
При главоболие и мигрена човек би трябвало да си постави следните въпроси:
1.  Над какво си блъскам главата?
2.  За мен горе и долу още ли са в живо взаимодейс­твие?
3.  Опитвам ли се пряко сили да се издигна нагоре? (честолюбие)
4. Дебелоглав ли съм и опитвам ли се с глава да про­бивам стени?
5.  Опитвам ли се с мислене да замествам действи­ето?
6. Честен ли съм спрямо своята сексуална проблематика?
7.  Защо изтласквам оргазма в главата?
Кожни заболявания
При кожни проблеми и обриви човек трябва да си постави следните въпроси:
1.  Прекалено много ли се ограничавам?
2.  Как стои въпросът с моята способност за уста­новяване на контакти?
3. Зад резервираното ми поведение крие ли се потис­нато желание за близост?
4.  Кое е това, което се стреми да пробие граница­та,  за  да  излезе  наяве?   (Сексуалност,  нагон, страст, агресия, въодушевление)
5.  Какво ме сърби в действителност?
6.  Към изолация ли се стремя?
Бъбречни заболявания
Когато някой не е съгласен да продължи да плува с другиго „като бъбрек в лой” защото вече не може да го понася, би трябвало да си постави следните въп­роси:
1.  Какви проблеми имам в сферата на партньорст­вото?
2.  Склонен ли съм да затъвам в проекцията и да смятам, че грешките на моя партньор са единс­твено негов проблем?
3.  Пропускам ли във всички прояви от поведението на моя партньор да откривам и самия себе си?
4.  Вкопчвам ли се упорито в старите проблеми и възпрепятствам ли по този начин потока на раз­витието?
5.  Какви скокове в действителност ме кара да пра­вя моят бъбречен камък?
Заболявания на пикочния мехур
Заболяванията на пикочния мехур навеждат на след­ните въпроси:
1. В кои сфери се вкопчвам упорито, макар да са отживели и чакат да бъдат отделени и изхвърлени?
2.  Къде сам се подлагам на натиск и го проектирам върху други (изпит, шеф)?
3.  От кои изчерпани теми би трябвало да се освободя?
4.  Какво ме кара да плача?
Сърдечни заболявания
При смущения и заболявания на сърцето би трябва­ло да си поставите следните въпроси:
1.  В хармонично равновесие ли са при мен главата и сърцето, разумът и чувствата?
2.  Давам ли достатъчно простор на чувствата си и осмелявам ли се да ги изразявам?
3.  Живея и обичам ли с цялото си сърце?
4.  Ръководи ли се животът ми от жив ритъм или го сковавам в ограничен такт?
5.  Има ли в живота ми все още заряд и експлозив?
6.  Вслушвам ли се в сърцето си?
Нарушен сън
Безсънието би трябвало да послужи като повод да се поставят следните въпроси:
1.  Колко голяма е зависимостта ми от властта, контрола, интелекта и наблюдението?
2.  Умея ли „да освобождавам”?
3.  Колко разбити са у мен способността за себеотдаване и първичното доверие?
4.  Интересува ли ме нощната страна на душата ми?
5.  Колко голям е страхът ми от смъртта - доста­тъчно ли съм мислил за нея?
Прекомерната потребност от сън налага да си за­дадем въпросите?
1.  Бягам ли от активност, отговорност и осъзна­ване?
2.  В свят на сънища ли живея и страхувам ли се да се събудя в реалността?
Списък на психичните съответствия
на органите и частите на тялото
 Бъбреци/Партньорство
Бял дроб/Контакти, комуникация, свобода
Венци/Първично доверие
Влагалище/Отдаване
Врат/Страх    
Гръб/Искреност
Дебело черво/Неосъзнато съперничество
Жлъчка/Агресивност
Зъби/Агресивност, виталност
Кожа/Разграничаване, норми, контакт, нежност
Колене/Смирение
Косми/Свобода, власт
Крайници/Подвижност, гъвкавост, активност
Кръв/Жизнена сила, виталност
Мускули/Подвижност, гъвкавост, активност
Нокти на ръцете и на краката/Агресивност
Нос/Власт, гордост, сексуалност
Област на гениталите/Сексуалност
Очи/Прозрение
Пикочен мехур/Освобождаване от напън (натиск)
Ръце (от китките надолу)/Разбиране, способност за действие
Стомах/Чувство, способност за приемане
Стъпала/Разбирателство, твърдост, връзка с корените,смирение
Сърце/Способност за любов, емоции
Тьнко черво/Преработка, анализ
Уста/Готовност за приемане
Уши/Послушание
Черен дроб/Преценка, мироглед, религиозност
Източник: книгата „БОЛЕСТТА КАТО ПЪТ на Торвалд Детлефсен” д-р Рюдигер Далке

Няма коментари:

Публикуване на коментар