понеделник, 7 март 2011 г.

КОСМИЧЕСКАТА ЙЕРАРХИЯ

Ръководното начало на Вселенската йерархия е Висшият разум в трите му взаимосвързани и същевременно - независими части - Създател /оживяващ Дух/, Баща и Син.

Техни първи помощници са членуващите във формацията Космически съюз на надарените раси с ниво на разума VІ и VІІ степен.   
   
Тази формация ръководи следващото ниво под себе си - Космическото браство на Учителите от вселенски мащаб.

Следващата формация е Обединените космически сили. Нейните членове са цивилизации от различни галактики и краища на Вселената. Изпълняват разузнавателни мисии, събират и анализират информация по определени параметри, при необходимост воюват срещу формации на Черната армада.
   
Във Вселенската йерархия под тях е формацията на Планетарните Учители. Тези издигнати Духове членуват и в Космическото братство на Учителите. Всеки от тях следи развитието на своето планетарно тяло или система. В този отрязък от Космоса Планетарният Учител има правомощията и силата да помага, да коригира някои параметри, „да наказва”, но само ако Космическото братство позволи подобна намеса, и то с определена цел.
   
Техни първи помощници са Воините на доброто. Тази йерархична степен е енергийната мощ на Висшия разум. В тази формация членуват представители на различни галактики с ниво на разума от ІІІ степен нагоре. Воините на Доброто влияят енергийно главно във Вселената. При необходимост воюват срещу колонизаторски експедиции на другото начало - Черните сили и техните отряди, наричани Черната армада.    
Другата степен в йерархията е Вселенският информационен център. Тук се пазят тайните за Сътворението на Вселената, галактиките, отделните системи и звезди, за механизмите, които движат телата, за появата на разума и различните форми на живот и др.
   
Следват Шамбала и формацията на Пазителите на тайните на Всемира.
   
Към тях са пазителите на времето и тайните на отделните галактики, системи, планети, чиито представители членуват в различни формации на Йерархията.
   
В схематичното представяне на Космическата йерархия галактиката „Млечен път”, както я наричат жителите на Земята, членува като цяло във формацията Пазители на тайните на Всемира, а част от нейните обитатели - в Космическото братство на Учителите, и в степента Воина на Доброто.
   
Отделните галактики, звездни системи, планетарни тела имат свои ръководни формации, отговорни за еволюцията, хармонията и прогреса в определения отрязък от Космоса.
   
Планетата Земя също има Пазители на тайните на Всемира и свои планетарни Учители, пазители, наблюдатели, които членуват в различни формации на Йерархията.
 
Духовната същност на този, когото земните хора нарекоха Исус Христос, е висшият галактически Учител и Водач за този отрязък от Космоса, с влияние и върху планетарния живот.
   
Като Планетарни Учители за Земята могат да се приемат Духовните същества в Шамбала. Не бива да се мисли, че Шамбала е с мисия и отговорност само за Земята. Нейното влияние е по-скоро в цялата Слънчева система, за да се поддържа хармонията в отрязъка.

Текстовете са от Нина Ничева

Няма коментари:

Публикуване на коментар