понеделник, 7 март 2011 г.

Монада

Вие - Монадата - сте изпратили към физическото си тяло достатъчно Духовна енергия, с която да извършите цялото си Пътуване тук. Настройте се към тази духовна енергия и нейния Източник.
Представете си, че седите върху белия пясък на плажа на пустинен остров. Около вас няма никой друг. Краката ви са потопени във водно-синия океан и вълните му нежно ви докосват с прекрасна, чиста, топла вода. Напомня ви се, че океанът въплъщава емоционалното тяло на Земята, вие се чувствате все по-приласкан от звука на вълните и все по-вглъбен в себе си, докато не се превърнете в океана и в плажа с белия пясък.
Сега отворете коренната си чакра широко и изцяло, позволявайки на прекрасната чиста водно-синя енергия да нахлуе от Земята и да обхване цялото ви физическо тяло. Вдишвайте съзнателно Духовния Микротрон през коренната си чакра, към половия си център, към слънчевия сплит. Погледнете нисшия си инстинктивен Аз сега и повишете вибрацията му с това, което сега знаете, че е духовната енергия на Вселената.
Почувствайте как стъпалата ви докосват белия пясък през синьо-блестящите вълни, започнете да отваряте центъра при стъпълата и нека вашите крака се превърнат в Микротрона, нежно отпуснати и наслаждавайки се на това невероятно преживяване. Усетете как всяка част от вашия нисш Аз е обгърната от водата, пясъка, слънцето, как всяка част от вашия нисш Аз сияе и разпръсква около себе си водно-синята енергия, която наричаме Микротрон.
Насладете се на хармонията и комфорта, който вашите клетки изпитват докато приемат духовната енергия без всякаква съпротива. Докато дишате Микротрона чрез цялата си система от четири тела, вижте как нисшия инстинктивен Аз се балансира и пречиства.
Отворете чакрите си още повече и още повече докато се придвижвате към сърцето и гърлото. Мислете за себе си като за Космическо същество, интегрирало всички свои аспекти в едно Цяло, докато вдишвате тази нова реалност чрез океана, коренната си чакра и цялата си система от четири тела. Блестящият Микротрон се разгръща и разгръща и разширява, милвайки физическото ви тяло, емоционалното ви тяло, менталното ви тяло.
Вдишайте тази енергия в Духовното си тяло и вижте колко по-финна и по-чиста е тя в сравнение с това, което досега познавахте като духовно тяло. Насладете се на това, как Духовното ви тяло става все по-блестящо и излъчващо Светлина.
Емоционалното ви тяло става все по-успокоено от милването на океана, позволете на цялото ви тяло с изключение на главата, да се слее с небесно синята енергия. Обърнете се към Слънцето и позволете на третото си око и коронната чакра да се отворят, Отворят, ОТВОРЯТ. Издишайте през тях микротрона, през системата ви от четири тела, като изпълните третото си око и коронната си чакра със сиянието на това, което сега знаете, че е истинската духовна енергия. Сега осъзнавате, че това, което досега сте наричали свое духовно тяло, е било чистото електронно тяло (тялото на Мелхизедек), на това ниво на съзнание, и няма нищо общо с Духовния Микротрон.
Внасайте все повече и повече микротрон през всички си тела; разширете се и включете в този процес и духовното си тяло, превръщайте все повече и повече във вибрираща жива духовна Светлина! Фактически тази Светлина се превръща във вас и вие в нея, и знаете, че този невероятен процес трябва да се извърши във всяко от телата ви - ментално, емоционално, физическо. Обвиите се с Духовния Микротрон като позволите на сияещия Аз да работи отвън навътре, от вашето духовно тяло към менталното към емоционалното към физическото, изпълвайки ги с истинска духовна Светлина. Ако съществува някаква област на дисбаланс, моля отделете й внимание докато целия ви Аз, всичките ви тела станат равномерно и еднакво сияещи и изпълнени с водно-синята енергия.
Продължавайте да се обливате с Духовната Енергия, оставайки в състоянието на всепоглъщаща Светлина, и се фокусирайте върху това, което искате да постигнете. Започвате да разпознавате началото на одухотворяване на материята, включително на собственото си духовно тяло, спомняте си изискванията пред вас за скок и разширяване на съзнанието ви.
Това блестящо духовно тяло, което може също така да бъде изградено и за Земята, е проникнато от Духовния Микротрон. Работете върху този процес, макар и да знаете, че малко са тези, които ще постигнат изцяло това ниво на съзнание, защото когато напуснете Земята тази интеграция ще си остане във вас и ще я продължите заедно с вашия Аз Съм Махатма - Източника.
Моля интегрирайте и осъзнайте следното: 
Кажете на Себе си, на подсъзнателния си ум, на масовото съзнание:
"АЗ СЪМ готов да се отдам на Божествения План, на АЗ СЪМ МАХАТМА, Аз  се доверявам на себе си като АЗ СЪМ ВЕЧНОТО ПРИСЪСТВИЕ"
"АЗ вашето име вярвам, че каквото изпитах до сега в тази медитация е възможно като моя реалност, и АЗ изисквам да се превърна в това, КОЕТО СЪМ. АЗ СЪМ готов и решен да приема своето Божествено Равенство, това че Източникът не е по-велик от моята съкровена същност, защото АЗ току що видях себе си в същото огледало. Най-накрая АЗ видях кой СЪМ АЗ, чрез Махатма, като АЗ СЪМ на АЗ СЪМ СЪЗНАНИЕТО."
"Аз казвам на земното масово съзнание сега, чрез моето Космическо Сърце, и на моето подсъзнание, че те трябва да разпознаят, че вече не съществува ограничение, че те трябва да разпознаят, че АЗ СЪМ СЪЗДАТЕЛ на своята реалност, и от тук нататък аз ще събирам силата си и ще я пазя в своето собствено АЗ СЪМ ПРИСЪСТВИЕ, в МАХАТМА. Аз утвърждавам, че най-накрая мога да се откъсна от оковите на физическата плътност и да стана Светлината, която СЪМ."
Повторете отново "АЗ СЪМ АЗ СЪМ на АЗ СЪМ СЪЗНАНИЕТО. Подсъзнателен ум и масово съзнание, АЗ изисквам да разбере по-голямата Цялост, която СЪМ АЗ. АЗ изисквам моята Първична Душа да погледне кой СЪМ АЗ; АЗ моля Висшия си Аз да погледне кой СЪМ АЗ във великия момент на моето раждане; АЗ моля моята Свръхдуша да сподели с мен това, което ставам."
 Много е важно използването на формулата „АЗ СЪМ”, защото така отново се свързваме с нашия Бог-Аз, АЗ СЪМ ПРИСЪСТВИЕТО, АЗ СЪМ СЪЗНАНИЕТО. Вдишвайте дълбоко енергиите и промените, разпознайте ги като своя истина, дълбоко приемете себе си като АЗ СЪМ. След това се откажете чрез своята гърлена чакра (там се съсредоточават процесите на трансформация на Първичната душа/егото):
„Това е последната област на предаване на моята Първична душа и моето физическо, емоционално и ментално тяло, които бяха трансформирани и свързани с Целостта и Пълнотата на Санат Кумара - Земня Логос.”
„АЗ вярвам и утвърждавам Космическото Сърце, което сега преживявам. АЗ вярвам и утвърждавам, че преживях и видях целостта, която СЪМ АЗ. Аз предприех пътуването през 352-те нива на моя колективан АЗ до Космическия Източник, до Махатма енергията, и АЗ изисквам от всички нива на моята Душа да се координират помежду си, позволявайки на мен - като индивид, като Висш Аз, като Космическото Сърце, като Всичко Което Е - да се обединя и да стана цялостен. АЗ не виждам никакво разделение сега в Космическото Сърце, което СЪМ АЗ; няма разделение. АЗ СЪМ БОЖЕСТВЕНА СВЕТЛИНА, АЗ СЪМ свързан, Аз се свързах, АЗ разпознавам моето рожденно място сега. Чрез него АЗ най-накрая мога да кажа : АЗ И БОГ СМЕ ЕДНО.”
 Разширете това, разгърнете това съзнание. Разгърнете го по-нататък и по-нататък в Светлината. Разгърнете го дори отвъд него. "Аз не се ограничавам с тази концепция, защото АЗ зная, че има безкрайно много дори отвъд Неразличимия Източник."
 Дишайте тази Бяла Светлина, която идва към вас, която става все по-ярка и ярка с превръщането ви в това, което наистина сте, АЗ СЪМ АЗ СЪМ ПРИСЪСТВИЕТО, МАХАТМА.
         "Подсъзнание и масово съзнание, това, което току-що преживях е истинско, и вие току що преживяхте, че АЗ СЪМ не е ограничено от нищо; АЗ СЪМ не е ограничено от веригите на масовото съзнание. АЗ отказвам да се подчиня на масовото съзнание и на неговити изкуствени устройства, които са тотално ограничаващи -- формите на подсъзнателния ум. Аз няма да бъда държан като пленник от Първичната си душа; Аз позволявам моя Висш Аз да стане моята Първична душа, моя личност и Аз разпознавам вродената си способност, Аз - индивидът - да одухотворя моето физическо тяло по начин, никога не случвал се  на  Земята  и  да  го  взема с мен. Аз не очаквам нищо по-малко от това."
            Вдишвайте   и  издишвайте   енергиите,   светлината,   любовта,   оставете Архангелите,  Ангелските  войнства  и всички  ваши аспекти да ви подпомогнат да интегрирате, интегрирате, интегрирате това, което наистина сте - 
АЗ СЪМ на АЗ СЪМ Присъствието, Махатма.

Няма коментари:

Публикуване на коментар