сряда, 9 март 2011 г.

Запознаване със Закона за Времето

Ние извървяхме дълъг път от мнения за времето и часовниците. И че естественото време няма нищо общо с април, юни и ноември. Това е състояние на разума, илюзия, станала основа на календара, но въпреки това е една илюзия.
Иначе казано цялото ни разбиране за времето е сгрешено и е необходимо да го променим. Когато откриете грешка изпитвате необходимост да я поправите, нали? А за да заменим нашето старо заблуждение идва нещо ново, което се нарича Закон за Времето.
За всяко друго нещо има закон, например закона за гравитацията. Защо времето също да не се управлява със закон, Закон за Времето?
Ако законът за гравитацията задържа всичко на повърхността на Земята, то Законът за  Времето поддържа всичко заедно във всеки момент. Когато говорим, че нещата са заедно всеки момент имаме предвид, че те са синхронизирани. По такъв начин Законът за Времето поддържа всичко в синхронизация, човек в настройка със себе си и всички останали.
Ако това е закон, може ли да бъде формулиран?
Да, може: Т(Е)=Изкуство. Енергията, преобразувана от Времето е равна на Изкуство - това е Законът за Времето. Но какво означава това?
Това означава, че всичко в природата, тъй като е синхронизирано от времето е прекрасно, изящно и хармонично. Именно затова никога не сте видели грозен залез. Когато сте съзерцавали гората или бягащия ручей, или сте били на брега на океана, или през нощта сте стояли под лунната светлина , не сте ли забелязали колко е красиво всичко. Ето защо всичко се управлява от Закона за Времето. Когато нещата са синхронизирани те са в хармония. Оставане в синхронизация е престой в хармония със своя свят и момент, в който живееш.
Ето защо в по-голямата част от времето вие се чувствате несинхронизирани? Може би това е свързано по някакъв начин с програмите за неравномерното време и механическия часовник, както и с начина на живот, поддържан от тези програми?
Да, може да бъде. Да бъдеш в синхронност е функция на времето. А ако вие сте във времето, което върви против вашата душа, то разбира се, че няма да сте синхронни. Но ако времето се промени и вие започнете да живеете с хармоничните модели, тогава ще започнете да тествате Закона за Времето. Ще започнете да виждате, че „времето е изкуство”. Изкуството е свързано с качеството, а парите - с количеството, нали помните? Затова качественото време е това време, когато вие можете да изпитвате хармония със самия себе си. Ако вие сте произведение на изкуството, значи сте се образували от вашето време.
Ако Законът за Времето обяснява защо в природата има хармония и защо живота по календара, съвместим със Закона за Времето ви отвежда до естествената хармония, за какво ли още говори Законът за Времето?
Той говори, че докато всичко във Вселената е синхронизирано от времето, то самото време е мигновено. Всеки момент Вселената мигновено се синхронизира. Мигновеното време също се явява  посредник в телепатията. Защото и телепатията е мигновена. По такъв начин вторият принцип на Закона за Времето гласи, че скоростта на времето е мигновено безкрайна. Навярно, времето повече прилича на  поредица от концентрични пръстени в езерото и побира всичко едновременно!
Това значи, че пространството не засенчва времето. Мисълта може  да се проектира мигновено във всяка точка на Вселената. Времето е посредник при разпространяването на мисли. Именно времето прави мисълта мигновено телепатична.
Ако това е така, защо аз не съм под обстрела на мислите? Отговора е такъв: вие се намирате под обстрел на различни мисли, но голяма част от тях не осъзнавате. Може да се каже даже, че повечето от възникващите у вас мисли не са ваши. Възможно е собствените ви мисли дори да не съществуват! Съществуват  просто мисли.
Както Земята има филтрираща система за прием на космическите излъчвания, така и във вашия разум има филтър за мислите. Този филтър е вашето его. То пропуска само това, което му подхожда и отсява останалото. ТО, ЕГОТО може да е добро или лошо. Обърнете внимание на това. Но всичко това не променя факта, че телепатичните мисли непрекъснато бомбардират вашия разум.
Същността се състои в това, че съществува Закон за Времето, който отговаря за вътрешната хармония, естествената красота, синхронност и телепатия. Замислете се, дали тези ценности съществуват достатъчно във времето, в което живеем?

Няма коментари:

Публикуване на коментар