четвъртък, 24 февруари 2011 г.

ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ДУХОВНИЯ/ОКУЛТЕН УЧЕНИК

1. В живота на духовния човек няма случайности
2. Свободата на личния избор е закон и свещено право на всеки
3. Ако не можеш да мислиш с добро, по-добре хич не мисли
4. Изстрадай познанието
5. Познай страданието
6. Съпровождай болката, за да я преобразуваш в качество
7. Любовта не е добродетел
8. Обикни себе си
9. Знай ….. и мълчи
10.Пътеките са много,
Пътят е един                                    
11.Познай себе си
12.Познай Бога у теб, …..  Дявола също
13.Ти самият си и Бог, и Сатана
14.Чрез смъртта си, Смъртта поправи
15.Не ПреЛюбоДействай
16.Действай
17.Твори
18.Споделяй щастието си
19.Ощастливи
20.Не си отивай
21.Отиди …..
          
Силният прощава,
                                слабият отмъщава,
умният отстъпва,
но само
ТЪРПЕЛИВИЯТ ДОЧАКВА И ПОЛУЧАВА !

1.   Точно днес не се ядосвай.
2.   Точно днес не се тревожи.
3.   Точно днес бъди благодарен.
4.   Точно днес работи усилено.
5.   Точно днес бъди добър с другите.
Притежаваш ли в необходимата степен :
1. Несъкрушима вяра в собствените си сили
2.Железна воля (неотклонна устременост към поставените цели)
3.Силно желание да си здрав, респективно да оздравееш
4.Точна интуиция
5.Свободно  (волно, без никакви задръжки) въображение
6. Пълна съсредоточеност (умение да концентрираш мисълта си)
7.Абсолютна самостоятелност (творческо начало в подхода към всеки проблем)

Ако отговора на всички въпроси е “ДА” 
отлично,ако някъде има  отговор 
“НЕ” постарай се да го промениш
възможно в най-кратък срок !

Когато ученика е готов, учителят ще дойде !

Няма коментари:

Публикуване на коментар