понеделник, 21 февруари 2011 г.

Чакрите - врати на живота

Представата за чакрите - енергийните центрове на човека,е дошла при нас от Изтока, самият превод на думата, означава „колело”. Чакрите преобразуват енергиите на Вселената и ги интегрират в нашето физическо тяло. Естествено те не са разположени в плътното физическо тяло, а във финото енергийно и въпреки това имат свои проекции и върху физическото тяло. Най-често използваме две техни проекции-отпред на тялото и по гръбнака, където местоположението им съвпада със специфични нервни центрове на гръбначния мозък.
Всяка чакра е свързана и с определени анатомични области, близо до които е разположена, затова при увреждане на чакрите се разболяват съответните органи. Това е нищо повече от потвърждение на енерго-информационната същност на човек, а също и доказателство за възможността да се прави енергийна диагностика и лечение.
Смята се, че има много енергийни центрове по тялото ни, но аз ще се спра само на седемте основни, които приемат основните типове енергия.
Ще започна с уточнението, че в традиционната литература, всяка чакра се свързва с определен цвят. Това не е точно така. Чакрите „вибрират” във вълни близки до тези на видимата светлина и за да можем да работим с тях, нашето съзнание ги асоциира с цветове.
Основните седем чакри са:
първа чакра -Маладхара- червен цвят, свързана е с надбъбречни жлези и опорно-двигателна система. Разположена е в основата на гръбначния стълб, мантрата й е ЛАМ
втора чакра -Свадхищхана- оранжев цвят, свързана е с полови жлези, отделителна и полова система. Разположена е на окoло два пръста над срамната кост, под пъпа, мантрата е ВАМ
трета чакра – Манипура- жълт цвят, свързана е с панкреас и храносмилателна система. Разположена е в областта на „слънчевият сплит”, мантрата е РАМ
четвърта чакра –Анахата- зелен цвят, свързана с тимус и сърдечно-съдова система. Разположена е по средата на гръдната кост, мантра- ЯМ
пета чакра – Вишутха- светло син цвят, свързана с щитовидна жлеза и дихателна система. Разположена в ключичната ямка, мантра ХАМ
шеста чакра –Аджна- тъмно син цвят, свързана е с епифиза, централна и периферна нервна система, очи и уши. Разположена по средата на челото, малко над точката където се сключват веждите, това е знаменитото „трето око”, мантра- ОМ
седма чакра – Сахасрара- виолетов цвят, свързана е с хипофизата. Тази чакра няма физическа проекция върху тялото. Има форма на конус и се намира в областта на фонтанелата, мантра- АУМ.

Всяка от тези чакри е отговорна за приемането и излъчването на определен тип енергия, което оказва влияние не само върху здравето ни, но дава отражение и върху житейският ни път. Самото влияние е доста сложно и не може да бъде описано, но за хората с ясновидска дарба всичко изглежда като плетеници от различни цветове. Причината за появата им се крие в резонансните взаимодействия на чакрите с околния свят.
Съществуват двупосочна връзка между провокираните събития и нашите чакри. При нарушения в резонанса се повяват проблеми, които за кратко наричаме енергийни проблеми. Те намират отражение както върху здравословното ни състояние, така и върху множество житейски аспекти.
Трябва да знаем, че смущение във функционирането на една чакра, много бързо оказва влияние на общия енергообмен, тоест и на останалите чакри. Така се обясняват и проблемите които започват да ни затрупват лавинообразно, без друга видима и обяснима причина.
Нека сега се върнем на чакрите. Всяка от тях е свързана с определен вид енергия, която пряко влияе на живота ни.
Първа чакра ни захраннва със земна енергия, която носи стабилност. Свързана е с финансите, понеже енергията на парите е земна по своята същност. Често хората, които имат проблеми с парите имат и неправилно фукционираща 1-ва чакра. Важно е да се отбележи, че аномалия в тази чакра не винаги означава проблеми с опорно-двигателна система (появата на подобни проблеми е свързан с другата изява на земната енергия- стабилността) .
Втора чакра е свързана с Луната и водната стихия. Тя има отношение към нашите първични инстинкти, личния и интимен живот, както и с родовата памет и продължаването на рода. Неправилното и функциониране води до проблеми в личния живот, сексуални смущения, трудно подържане на дълготрайна връзка и също така невъзможност за създаване на поколение или пък липса на такова желание.
Трета чакра е свързана с огнената стихия и енергийния баланс като цяло. При неправилно функциониране основно оказва влияние на здравето и активноста на човек. Подобен проблем прави човек болнав, мързелив, при него липсва виталност. Често такива хора имат слаба воля и характер. Това е най- уязвимият енергиен център, и трябва да се предпазва, защото се възстановява много бавно. Диабета например е свързан с проблем в тази чакра.
Четвърта чакра е междинна (първите три са животински, понеже ги има и при животните и са свързани с животинските ни инстинкти. Следващите три чакри са духовни и са фундамент на нашата душа). Тази чакра е инитересна и с другите си характеристики а именно нашите романтичните чуства. Проблемите с нея винаги се отразяват в личния живот, като най-често се появява безчувственост или прекалена чуствителност и емоционална нестабилност. Възможно да се прояви и болезнена привързаност.
Тази чакра има отношение и към биологичния ни часовник, а при занимаващите се с ясновидство и магия се проявява и друга нейна функция. Свързана е с времето и работата с него, но това е предмет на хронофизиката и хрономагията.

Пета чакра е свързана с духовните чуства: приятелтво, любов към родината, към близките. Свързана е и с въздушната стихия и има отношение към комуникативността. Проблемите с нея водят до проблеми в общуването (неконтактност или точно обратното- болезнена нужда от хора и прекалена бъбривост). Свързана е с истината и лъжата и често страда, когато ни се налага да изричаме неистини. Силно е развита при контактьорите и медиумите, защото отговаря за връзка с висши духовни същности и паралелни светове.

Шеста чакра е свързана основно със съзнанието, мисълта и паметта. Поради това проблемите с нея основно се изразяват в погрешни мисловни модели, а това от принципа „енергията следва мисълта” определя живота ни. Тук са и проблемите с централна и периферна нервна система. Това е чакрата, която винаги първа понася насоченото негативно енергоинформационно влияние (магия). Проблеми с шеста чакра имат и хора с прекалено изявена логическа мисъл, песимистите, както и хората с „розови очила”. Тя е най- силно развита при хора с паранормални способности и способства използването им.

Седма чакра е свързана с космическата енергия и блокажите в нея имат изключително сложна изява. Тази чакра е с отношение към кармичните проблеми. Блокажите в нея носят сериозни сривове в здравето и живота като цяло.


При малко повече тренировка, всеки може да се научи да вижда „цвета” на чакрите си. Както вече разбрахме седемте основни чакри са в седемте цвята на дъгата. Както със светлината и тук, ако слеем цвета на всички чакри в един, трябва да получим бяло оцветяване. Бялото е цвета на хармонията и баланса. Ако получим обагряне клонящо към друг цвят това е индикация за проблем в съответната чакра.

Аномалии в чакрите в начален етап могат да бъдат изчистени от нас самите. Това става чрез медитация върху тях, като концентрираме мисълта в областта на съответната чакра и визуализираме цвета й в хармонично състояние, повтаряйки мантрата й. За любителите на кристалите, ще кажа че могат да поставят директно върху чакрата скъпоценен или полускъпоценен камък в съответния цвят.

Често, обаче, закъсняваме в реакцийте си и енергийните проблеми стават много по-сложни, в резултат на което е нужна намесата на специалист, който посредством специфични техники изчиства блокажа, хармонизира, балансира и стабилизира ситуацията.

Няма коментари:

Публикуване на коментар