вторник, 22 февруари 2011 г.

Невидимите ни тела


Съществуването на аурата и невидимите тела е било известно от хиляди години, но едва наскоро започна да се възприема. Една от най-важните функции на аурата е да поглъща биоенергия – светлинна енергия, за да подхранва невидимите ни тела. Според древните индийци и източните мъдреци всяко човешко същество притежава седем тела. Започва се от физическата форма, която е обградена от невидими тела, които излъчват светлина около нас. Физическото тяло е най-плътно и е единственото, което можем да видим. Етеричното и останалите пет тела на аурата са невидими за очите, освен за хора със специфични способности.
Хранене на физическото тяло и невидимите тела
Когато бялата светлина протича безпрепятствено и хармонично през чакрите, ние сме здрави и уравновесени. Когато сме напълно балансирани и в отлично здраве, аурата ни е красива дъга. Тогава всички космични лъчи могат да преминат през нас и безпроблемно да ни свържат с духовните сили на Вселената. В един идеален свят, основан на разбирането, съчувствието, уважението и любовта, този поток на космична енергия би протекъл автоматично. Енергийните ни центрове биха били отворени и привличащи в нас цялата светлина, от която се нуждаем. За нещастие нашият свят не е идеален.
Първа стъпка към излекуването
Важно е да си спомним, че всички ние сме способни да извличаме жизнена енергия от слънчевата светлина и след това да я проектираме върху тъмнината на незнанието на земята. За известно време можем да преживеем и без храна, тъй като сме в състояние да получаваме биоенергия от водата и въздуха, който дишаме. Въпреки това не бихме съществували без космическата енергия и загиваме, ако притокът се прекъсне. Подобно нещо се случва, когато припадаме, колабираме или получаваме епилептичен пристъп. Ако източникът на космическа енергия замре за по-дълъг период, изпадаме в безсъзнание, а ако това състояние продължи, преминаваме в кома, от която може да не се възстановим.
Всеки има силата да повлияе на способността си да абсорбира космична енергия както на физическо, така и на психическо и емоционално равнище. Когато сърцата и умовете ни са изпълнени с мисли за любов и нежност, ние привличаме към себе си светлината и я излъчваме наоколо. Колко често описваме някоя булка като сияеща от щастие, защото сърцето є е изпълнено с доброта и любов? С тези изрази несъзнателно признаваме силата на светлината. Любовта е светлина, а светлината е живот.
За да направим първата важна стъпка към здравето, трябва да пречистим физическите си атоми чрез положителни мисли. Добре е да се научим да се съсредоточаваме върху красивото, а не върху грозното, върху светлината, а не върху тъмнината, върху успеха, а не върху провала. Това положително и любящо отношение към живота може да създаде най-доброто лечение. Гневът, обидата, стресът и страхът могат да разрушат всичко. Ако научим умовете си да не мислят непрекъснато за болестите или тъмнината и се обърнем към хармонията, светлината ще нахлуе в нас, за да донесе здраве и равновесие на телата и умовете.
Мари Луиз Лейси, обобщава това така: „Силата, която идва от сърцето, може да обърне отрицателното в положително, да освободи блокажите на аурата, които пречат на светлината безпрепятствено да протича към и от енергийните центрове на тялото, и да възстанови здравето.”
Светлината като духовен мост  между видимото и невидимото
Космическите цветни лъчи светлина са духовната сила, която служи за мост между видимите и невидимите светове. Чрез тях можем да работим едновременно върху физическото, психическото и духовното. Много древни цивилизации са признавали значението на космичната енергия под формата на слънчеви лъчи и са използвали силата за лечение. Древните египтяни, а по-късно и гърците, са имали сложна система за слънчева терапия, основана на биоенергийните източници. В древната индийска философия космичната енергия е позната като прана и се извлича от въздуха, който дишаме.
Според вярванията на древните китайци човекът е свързващият мост между небето и земята. Той е създаден от смесването на материя и дух и тази връзка се поддържа от Чи. Чи подхранва физическото тяло, но също така е и есенцията, която влияе върху ума и духа. Без Чи човекът би бил само една торба кости, тъкани и кръв. Бялата светлинна енергия на слънцето – Чи, ни изпълва с жизненост и свързва тази сила с нашето вътрешно слънце или душа. Всеки орган и жлеза има сроден резонанс с определен цвят, въпреки че отделните цветове имат различен терапевтичен ефект. Така на енергийно равнище сърцето се свързва със зеления цвят, но червеният може да го стимулира, докато синият има отпускащо въздействие.
Според традиционната китайска медицина светлинната енергия не може да се наблюдава с невъоръжено око или пък с научно оборудване, тъй като тя се носи около тялото чрез система от енергийни линии, известни като меридиани. Познаването на меридианите е в основата на множество сложни здравни системи като акупунктурата и рефлексологията. Меридианите са тясно свързани с телесната нервна система. Енергията се предава на принципа, че всяка клетка в нашия организъм общува с всички останали и е носител на цялостната програма на организма.
Както светлината, която става видима, когато се отрази като цвят върху някой предмет, биоенергията може да бъде видяна само чрез своето въздействие. Концепцията за биоенергията обхваща както биологичните, така и енергийните елементи на храненето. След като осъзнаем колко важна е тази енергия, ще се научим как да извличаме най-много чи от естествените храни. Една паница първична енергийна храна, сдъвкана бавно и внимателно, може да ни даде толкова Чи, колкото и огромно набързо изядено блюдо.
Има пет начина, по които приемаме цветните вълни. Светлината навлиза в нас през кожата и въздуха, който дишаме. Въпреки това един от най-добрите начини да постигнем баланс на цветната енергия е чрез храната и напитките. След като осъзнаем колко важна е светлинната енергия, ще разберем как да извличаме най-много Чи от естествената храна.
Откъс от книгата „Енергийно лечение с цветове” от Сюзи Чиазари

Няма коментари:

Публикуване на коментар